راه‏کار سوسیالیستی (برنامه گروهی از سوسیالیست های ایران)

هدف ما از طرح راهکارها این است که در برهه ی نا به سامانی ها و سردرگمی ‏ها، بدیل اساسی دیگر را که نجات را در درجه نخست در قدرت یابی مردمی (به ویژه کارگران و مزد و حقوق بگیران و همه ی زحمتکشانِ آزادی خواه و نیز در نابرخورداران، فرودستان و تهیدستان) می بیند، در اختیار جامعه ی علاقمند و دلبسته ی رستگاری بگذاریم. ما خواهانِ آنیم که بیش از هر چیز این بدیل در جامعه طنین انداز شود، آن هم در شرایطی که تا کنون همه ی امکاناتِ رسانه ای و آگاهی رسانی و داشتن تشکل ها، احزاب و سازمان های مستقل در آن از مردم دریغ شده است. …. (دنباله…)

پنتاگون اعزام ۱۲۰ هزار سرباز برای مقابله با ایران را بررسی می‌کند

“نیویورک تایمز” از برنامه اعزام ۱۲۰ هزار سرباز به خاورمیانه سخن گفته‌اند. این یکی از گزینه‌های دولت ترامپ برای مقابله با تهدیدهای ایران اعلام شده است. مسئولان دولت آمریکا تاکید کرده‌اند که خواستار جنگ با ایران نیستند. …. (دنباله…)

بهرام رحمانی: «پوشش انتخابی حق مسلم ماست»، «آزادی انتخاب حق مسلم ماست»

مسلم است که بخش از دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور، فرزندان کارگران و مردم محروم و ستم دیده‌ای هستند که به‌معنای واقعی مستقیما تبعیض، نابرابری، فقر، بیکاری و هم‌چنین سانسور و اختناق، زندان و شکنجه، اعدام و سنگسار، شلاق و… را تجربه کرده‌اند و به درستی از این همه جنایت حکومت اسلامی به تنگ آمده‌اند. از این‌رو، نه تنها به سیاست‌های ارتجاعی حکومت اسلامی در دانشگاه‌ها و جامعه گردن نمی‌گذارند، بلکه همواره به فکر تغییر آن و برپایی یک جامعه آزاد، برابر، عادلانه و مرفه هستند! …. (دنباله…)

«دغدغه روشنفکران و اندیشه انتقادی در ایران»، گفتگوی رضا گوهر زاد در برنامه چالش با مهرداد درویش پور

مهرداد درویش پور: پس از انتشار یادداشت کوتاهم در دهمین شماره مجله خرمگس –پیرامون مسئله روشنفکر- رضا گوهر زاد به مناسبت آن گفتگویی با من داشت. آن چه در زیر آمده متن آن یادداشت و لینک گفتگو با رضا گوهر زاد است. …. (دنباله…)