باب آواکیان: مارکسیسم به مثابه یک علم در رد کارل پوپر

توضیح ناشر: نوشته زیر بخش ۱ اثر باب آواکیان صدر حزب کمونیست انقلایب امریکا که تحت عنوان «”ساختن یک انقلاب و رهایی بشریت: فراتر از افق محدود حق بورژوایی رفتن” است. این نوشته در شماره ۱۱۰ نشریه انقلاب در ۲۵ نوامبر ۲۰۰۷ منتشر شد ….

——————————————

مقاله را در لینک زیر بخوانید:
http://lajvar.se/pdf/bob-avakian-pooper.pdf

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.