بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان درواکنش به بازداشت “یاسر امینی آذر ” معلم کنشگر پیشرو

تهدید و ارعاب مسئولین دولتی، قضایی و امنیتی کارساز نخواهد بود! ….

———————————————————

بە نام خداوند جان و خرد

فرهنگیان فرهیختە، همکاران ارجمند و گرامی
همچنانکه استحضار دارید روز سەشنبەی گذشته ۱۳۹۸/۲/۱۷ یکی از همکاران دلسوز ما در شهرستان مهاباد، جناب آقای￷ “یاسر امینی آذر ” کە جزء معلمان وظیفه شناس و کنشگر پیشرو  در جریان اعتراضات صنفی اخیر است به اتهام‌های واهی و همیشگی نظیر تحریک همکاران و دانش آموزان به اعتصاب و تعطیلی مدارس، توسط نهادهای امنیتی مهاباد دستگیر وبه مکان نامعلومی انتقال یافت. آنچنانکە بعدها متوجه شدیم ایشان را به اداره اطلاعات شهرستان ارومیه منتقل کردەاند.

متأسفانه وضعیت ناگوار و بغرنج آموزش و پرورش در طول سالیان اخیر عرصه را بر وجدانهای بیدار و دلسوزان نظام آموزشی کشور تنگ کرده است؛ آنگونه که دراقصی نقاط کشور صدای اعتراض فرهنگیان و دانش آموزان طنین انداز شده است. این وضعیت همگان را برآن داشته تا در برابر آن همه ستم و بی عدالتی که در حق آموزش و پرورش روا داشتەاند، دست به اقدامات قانونی نظیر تحصن، تجمع و … بزنند.
این در حالی است که مقامات قضایی و امنیتی، خود بارها بر قانونی و برحق بودن خواسته های فرهنگیان اذعان ￵نموده اند؛ اما شوربختانە به دلیل ناکارآمدی نظام آموزشی و مسئولین بی کفایت و عدم تو انایی آنها در اجابت به خواسته ها، نهادهای امنیتی و قضایی دیواری کوتاهتر از معلمان معترض نیافتەاند و به زعم خود برای جلوگیری از سوءاستفاده ی بدخواهان نظام، اقدام به دستگیری و بازداشت فعالین صنفی می‌نمایند!

هر عقل سلیمی می داند که برای رفع یک مشکل باید ریشه ی آن را خشکاند در حالی متأسفانه قانون و دستگاه قضا همواره در برابر ریشه و عامل مشکلات و ضعف ها سکوت کرده و برعکس فشار را بر حق طلبان، بهبود خواهان و منتقدان فساد اعمال می‌کند!

لذا بار دیگر از مسئولین دولتی، قضایی و امنیتی می خواهیم به جای تهدید و ارعاب که کارساز نبوده و نخواهد بود، تعقل و تدبیر را پیشه کنند و تمامی زندانیان صنفی  بازداشتی را آزاد نمودە و پرونده های جدیدی را برای فعالان صنفی نگشایند و به خواسته های جامعەی فرهنگیان جا￵مه ی عمل بپوشانند.

انجمن صنفی معلمان کردستان ( سقز وزیویه)
۱۳۹۸/۲/۲۱

———————————————

منبع:
https://telegram.me/ettehad

———————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.