آزادی تعدادی از بازداشت شدگان پارک جهان نمای کرج

امروز پروین محمدی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران و هاله صفرزاده زاده و علیرضا ثقفی از اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر، با قرار کفالت آزاد شدند. ….

1319

بر اساس خبرهای منتشر شده در کانال های خبری، امروز پروین محمدی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران و هاله صفرزاده زاده و علیرضا ثقفی از اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر، با قرار کفالت آزاد شدند. آنها روز ششم اردیبهشت سال جاری به همراه تعدادی دیگر در پارک جهان نمای کرج بازداشت شده بودند. همچنین خبر منتشره حاکی از این است که امروز همچنین محسن حادث از بازداشتی های تجمع ۱۱ اردیبهشت، #روز_جهانی_کارگر مقابل مجلس، از زندان فشافویه آزاد گردید.

https://t.me/khamahangy

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.