اطلاعیه آرزم (آورد رهایی زنان ومردان): حمله نیروهای امنیتی به تجمات اعتراضی محکوم است

ما زنان «آرزم» یورش و دستگیری‌های زنان و مردان معترض را به شدت محکوم می‌کنیم و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط تمامی  کارگران، دانشجویان، معلمان، بازنشستگان و زنان دستگیر شده هستیم. ….

———————————————————-

حمله نیروهای امنیتی به تجمات اعتراضی محکوم است

روز اول ماه مه مانند همه روزهای سال متعلق به کارگران و سایر زحمتکشان است. روز اعتراض به شرایط بد زندگی، روز اعتراض به مالکیت خصوصی و بهره‌کشی انسان از انسان و روز اتحاد نیروهای کار علیه هر گونه بهره‌کشی است و هیچ نیرویی حق تعرض به کارگران  و سایر زحمتکشان را ندارد. یورش و تعرض به تجمات اعتراضی بیانگر نگرانی تمامی لایه‌های درقدرت از اوج‌گیری نارضایتی‌های طبقات فرودست جامعه است. دستگیری‌های گسترده مراسم اول ماه مه در یازده اردیبهشت ٩٨ و قبل و بعد از آن، واکنش گسترده‌ای در ایران و جهان در پی‌داشت و با محکومیت روبرو شد.

مطالبات طرح شده  توسط شرکت کنندگان در این تجمع‌ها نشان از رویکردی روشن و تعیین کننده علیه مناسبات تبعیض‌آمیز و فاسد حاکم بر جامعه دارد و به همین دلیل با خشونت و دستگیری تعداد زیادی از کارگران، دانشجویان، زنان و معلمان روبرو گردید. تعداد دستگیر شدگان به حدی زیاد بود که جمع‌آوری لیست دقیق آنان دشوار است.

حضور و پیگیری خانواده‌ها و دوستان دستگیرشدگان و حمایت بی‌دریغ آنان باعث شد که تعدادی آزاد شوند، ولی عده‌ای همچنان در بازداشت به سر می‌برند و تا کنون خبری از آنان دردست نیست.

ما زنان «آرزم» یورش و دستگیری‌های زنان و مردان معترض را به شدت محکوم می‌کنیم و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط تمامی  کارگران، دانشجویان، معلمان، بازنشستگان و زنان دستگیر شده هستیم.
ما معتقدیم حضور چشمگیر زنان در تمامی تجمات اعتراضی، از جمله تجمع روزکارگر نشانگر ستم و تبعیض فراگیری است که علیه زنان در تمامی طبقات و اقشار اعمال می‌شود و قطعا هدفِ یورش به این تجمعات در کنارِ سرکوب سایر جنبش‌های اعتراضی، سرکوب مبارزات زنان نیز بوده است.

اردیبهشت ١٣٩٨
آرزم (آورد رهایی زنان ومردان)

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.