اطلاعیه نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج از کشور

آزادی فوری و بدون قید و شرط دستگیر شده گان روز کارگر و روز معلم در ایران ….

————————————————————————-

اطلاعیه نهادهای همبستگی

آزادی فوری و بدون قید و شرط دستگیر شده گان روز کارگر و روز معلم در ایران

اول مه مصادف بایازده اردیبهشت روز جهانی کارگر و دوم مه مصادف با دوازده اردیبشهت روز معلم در ایران دهها نفر دستگیر شدند . مراسم جهانی روز کارگر در تهران با فراخوان تشکل های کارگری و به منظور بیان خواستهایشان در بهارستان با سرکوب نیروهای انتظامی رژیم ضد کارگرو ارتجاعی جمهوری اسلامی روبرو شد و در طی آن دهها نفر دستگیر ودر اثر ضرب و شتم مزدوران عده ای زخمی شدند . امروز پنج شنبه نیز اعتراض سراسری معلمان در برخی نقاط منجمله در تهران مورد یورش مزدوران رژیم واقع و عده ای دستگیر شدند.

بدینوسیله ما برای آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی دستگیر شده گان از پای نمی نشینیم ودرکنار سایر تشکل های مدافع حقوق کارگران و سایر زحمتکشان برای این امر خطیرتمامی امکانات را بکار خواهیم گرفت.

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران  – خارج از کشور
دوم مه ۲۰۱۹برابر با دوازده اردیبهشت ۱۳۹۸
http://nahadha.blogspot.com
https://t.me/nahadhayehambastegi

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.