گزارشی از تجمع روز کارگر در جلوی مجلس

امروز یازده اردیبهشت به مناسب روزکارگر به دعوت چندین تشکل مستقل کارگری، بازنشستگان، زنان و سایر زحمتکشان، چند صدنفر در جلوی مجلس در اعتراض به وضعیت معیشتی خود، فقر، گرانی، فساد، اختناق، دستگیری و زندان فعالین کارگری و غیرکارگری تجمع کردند. جمعیت علاوه بر حمل پلادکاردها و بنرهایی  با محتوای خواست‌های فوق مبادرت به دادن شعار هم می‌کرد و برخی از این تشکل‌ها در بین جمعیت گرد آمده قطعنامه‌های خود را نیز پخش می‌کردند. ترکیب جمعیت  به نسبت تعداد به ترتیب شامل زنان، کارگران وجوانان بود. زنان پلاکاردهایی عمدتا با محتوای مطالبات زنان کارگر حمل می‌کردند از جمله: لغو کارخانگی؛ پیش به سوی تشکل مستقل زنان کارگر؛ دستمزد برابر و مکفی برای زنان؛ شرایط عادلانه کار و رفع تبعیض‌های جنسیتی؛ رفع فقر و بیکاری برای زنان و مردان و…

نیروهای امنیتی از ساعت ٩ صبح در مسیری طولانی در خیابان مجلس مستقر شده بودند. جمعیت ساعت ده گردآمده بود و تا ساعت ده و نیم  مشغول به شعار دادن بود که گاه به گاه با حمله پلیس شعارهایی علیه برخوردهای امنیتی پلیس می‌داد. از ساعت ده و نیم برخوردهای امنیتی شدیدتر شد. پلیس عمدتا مردان جوان را هدف ضرب و شتم و حملات خود قرار می‌داد و عده‌ای را نیز دستگیر کرد. نیروهای امنیتی با ضرب و شتم و ارعاب جمعیت را به طرف مترو حرکت داد. جمعیت در حین حرکت به شعار دادن مشغول بود که گاه به گاه با حمله پلیس خاموش می‌شد اما دوباره شعارها را از سر می‌گرفت. در محل مترو اجازه ندادند جمعیت وارد مترو شود و آن‌ها را به سوی پیاده‌روها فرستادند. در عین حال عده‌ای وارد مترو شدند؛ عده‌ای در محل ماندند و عده‌ای به پیاده‌روها رفتند.  در این مسیر جمعیت عملا تکه تکه  و کم کم پراکنده شد.

ارسالی به تریبونی برای زنان چپ

١١/٢/٩٨

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.