اسامی سی نفر از دستگیرشدگان در تظاهرات امروز اول ماه مه


۱٫ رضا شهابی
۲٫ حسن سعیدی
۳٫ فرهاد شیخی
۴٫ وحید فریدونی
۵٫ ناصر محرم‌زاده
۶٫ رسول طالب‌مقدم
۷٫ اسدالله سلیمانی
۸٫ محمدعلی اصلانی
۹٫ کامیار فکور
۱۰٫ مرداس طاهری
۱۱٫ محسن سلیمانی‌نژاد
۱۲٫ هادی سلیمانی
۱۳٫ مهدی عظیمی
۱۴٫ ماهان صالحی
۱۵٫ قاسم خالویی
۱۶٫ محمد اصلاغی
۱۷٫ خانم شیری
۱۸٫ الهام صالحی
۱۹٫ آنیشا اسداللهی
۲۰٫ امیرمحمد طاهری
۲۱٫ کیوان صمیمی
۲۲٫ داودرفیعی
۲۳٫ناهید خداجو
۲۴٫نسرین جوادی
۲۵٫هادی سلیمانی
۲۶٫مهدی فخری
۲۷٫فرهاد شیخی
۲۸٫مرضیه امیری
۲۹٫سمیرا امیری
۳۰٫خرسندی

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.