اعلامیه “سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان” به مناسبت روز جهانی کارگر

کارگران و زحمتکشان افغانستان همانند هم طبقه یی های شان در بسا نقاط جهان، به دلیل پراکنده گی، عدم تشکل و مهمتر از همه عدم خودآگاهی طبقاتی بار کشندۀ ستم، فقر و گرسنگی، محرومیتهای اجتماعی، عدم دسترسی به درمان و مسکن، جنگ های خانمانسوز، زن ستیزی، جهالت مذهبی و قوم گرایی و مهاجرت از سر اجبار را که نظام سرمایه داری بر جهان تحمیل نموده است، به دوش میکشند. بدین جهت سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان، از اول می که روز همبستگی و اتحاد جهانی طبقۀ کارگر است به عنوان روز تجدید تعهد برای مبارزه در راه همبستگی، اتحاد، تحزب و خودآگاهی طبقاتی کارگران و زحمتکشان افغانستان، به منظور براندازی مناسبات ظالمانه و غیر انسانی سرمایهداری و برپایی جامعۀ فارغ از ستم، تجلیل به عمل می
آورد. ….

——————————————————

به پیشواز اول می روز جهانی همبستگی طبقۀ کارگر

امسال در حالی به استقبال اول می روز بین المللی همبستگی طبقۀ کارگر میرویم که نظام سرمایه داری جهان را بیش از پیش به باتلاق فقر، ناامنی و تخریب محیط زیست برای کارگران و اکثریت مطلق باشنده گان آن تبدیل کرده است. از عقب افتاده ترین کشورهای سرمایه داری در آفریقا و آسیا تا پیشرفته ترین آنها در اروپا، استرالیا و آمریکا دولت های سرمایه داری، برنامه یی جز خصوصی سازی و ریاضت اقتصادی که حمله و تهاجم همه جانبه به زنده گی بخور و نمیر طبقۀ کارگر و زحمتکشان است، ندارند.

سیستم برده گی مزدی، با این عملکردش، امید بهبودی و تغییر اقتصادی و سیاسی را در چوکات نظام موجود از آحاد بشریت گرفته، و موجب اعتراضات همه روزۀ مردمی در تمام کشورها، از فرانسه و بنگلادش تا آمریکا و کشورهای آفریقایی گردیده است و جنبش های بزرگ نه، به وضعیت موجود را با شعارهای نان، آزادی و کرامت انسانی، شکل داده است.

—————————————

ادامه اطلاعیه را در لینک زیر مطالعه کنید:
اعلامیه “سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان” به مناسبت روز جهانی کارگر

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.