اطلاعیه مشترک “سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه” و “سندیکای منتخب و مستقل کارگران شرکت واحد” ه مناسبت روز جهانی کارگر

سندیکای منتخب و مستقل کارگران شرکت واحد تهران و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه  به رسم سال های گذشته دوشادوش کارگران و اعضای  کانون مدافعان حقوق کارگر و اتحادیه ازاد کارگران ایران و سندیکای نقاشان البرز  این روز را گرامی داشته و از همه ی کارگران و هم دردان خود درخواست داریم با حضور گرم خود این روز را زنده نگه داریم. ….

———————————————————–

گرامی باد روز جهانی کارگر جشن امید کارگران
کارگران در شرایطی به پیشواز جشن اول ماه می میروند که سال گذشته شاهد هزاران اعتراض در بخش های اقتصادی بودیم که مانع آن شد که سود محوران به خواست خود برسند .
بخشی از جامعه درگیر سیلی خانمان برانداز است ولی طبقه کارگر هر آنچه دارد با هم قسمت می کنند تا این سیل نتواند خواست این بی تدبیران را برآورده کند. بیش از نود درصد کارها برای طبقه کارگر بر اساس قراردادهای موقت می باشد ولی کارگران نمی گزارند این بنگاه های اقتصادی و پیمانکاران کمر طبقه کارگر را بشکنند و به کارگران بقبولانند که این نوع زندگی یگانه راه رستگاری است. با بیکاری میلیونها انسان آنها را به سوی جنگ می برند ، در حالی که طبقه کارگر برای زندگی کردن می جنگد

زنان بخش کوچکی از نیروی کار را تشکیل می دهند ولی برای ساختن جامعه ای برابر کوتاه نمی آیند و در تمام عرصه ها ، حتی در مقابل اقتصاد مردسالارانه می ایستند .
میلیون ها کودک کار کماکان برای حق تحصیل و داشتن آینده در کنار نهاد های حامی حقوق کودکان کار و خیابان برای دنیایی بهتر مبارزه می کنند.
بازنشستگان جامعه با وجودیکه در فقر مالی به سر میبرند ولی در غنای فرهنگی مشعل مبارزه برای نسل آینده را در دست دارند و نمی گزارند تاریخ مبارزاتی طبقه کارگر به قهقرا برود و با خرافات و فقر مالی و فرهنگی مبارزه می کنند.

طبقه کارگر در کنار کارگران مهاجر ایستاده است و در حد معمول برای ایشان فعالیت می کند .
باید به این طبقه که در بدترین نقطه اقتصادی از تاریخ یکصد سال گذشته قرار دارند ، ولی از لحاظ مبارزاتی در بهترین شرایط برای سازماندهی فعالیت می کنند درود فرستاد .

سرکوب و وابستگی طرد شده است و در مقابل یک درصدی ها باید ایستاد آینده از آن طبقه کارگر ایران است حتی اگر صد سال دیگر طول بکشد . تحقیر ، شمشیر، گرسنگی و بیکاری نمی تواند این طبقه را از مسیر خود برای رهایی از خود بیگانگی و کارمزدی دور کند .

سندیکای منتخب و مستقل کارگران شرکت واحد تهران و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه  به رسم سال های گذشته دوشادوش کارگران و اعضای  کانون مدافعان حقوق کارگر و اتحادیه ازاد کارگران ایران و سندیکای نقاشان البرز  این روز را گرامی داشته و از همه ی کارگران و هم دردان خود درخواست داریم با حضور گرم خود این روز را زنده نگه داریم.

اتحاد ، مبارزه و پیروزی

سندیکای منتخب و مستقل کارگران شرکت واحد
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
اردیبهشت نود و هشت
https://t.me/syndicavahed1

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.