بسیاری از زنان جهان به وسایل پیشگیری از بارداری دسترسی ندارند

بر اساس گزارش صندوق جمعیت سازمان مل متحد ۲۰۰ میلیون زن در جهان که مایل به جلوگیری از بارداری‌های ناخواسته هستند، به وسایل پیشگیری از حاملگی دسترسی ندارند. ….

دویچه وله:
بر اساس گزارش صندوق جمعیت سازمان مل متحد ۲۰۰ میلیون زن در جهان که مایل به جلوگیری از بارداری‌های ناخواسته هستند، به وسایل پیشگیری از حاملگی دسترسی ندارند. بیشترین آزادی در زمینه از آن زنان اوکرایینی و فیلیپینی است.
بسیاری از زنان در جهان نمی‌توانند درباره زندگی خود تصمیم بگیرند، از جمله در این باره که با چه کسی ازدواج کنند، با چه کسی رابطه جنسی داشته باشند و یا این که دارای چند فرزند شوند.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) در گزارش جدیدی که روز چهارشنبه ۲۱ فروردین (۱۰ آوریل) منتشر کرده از عدمدسترسی بسیاری از زنان جهان به وسایل جلوگیری از بارداری از جمله کاندوم، قرص ضد حاملگی و یا آی‌یودی خبر داده است. بر اساس این گزارش در سراسر جهان دست‌کم ۲۰۰ میلیون زن از امکان استفاده از وسایل پیشگیری از حاملگی و یا جلوگیری از بیماری‌ها در رابطه جنسی محروم هستند. در گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد همچنبن آمده است که در ۵۱ کشوری که تحقیق این نهاد سازمان ملل در آن‌ها صورت گرفته تنها ۵۷ درصد از زنانی که رابطه جنسی دارند، از امکان استفاده از وسایل جلوگیری از حاملگی برخوردار هستند. بر اساس پژوهش صندوق جمعیت جهانی هر چه شدت فقر در خانواده بالاتر باشد امکان دسترسی به وسایل جلوگیری از بارداری کم‌تر است.

ناتالیا کانم، مدیرعامل صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، می‌گوید که بدون دسترسی به وسایل پیش‌گیری از بارداری زنان قدرتی برای تصمیم‌گیری درباره جسم خود و خواست یا عدم خواست حاملگی را نخواهند داشت و به همین جهت نمی‌توانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند. بر اساس گزارش جدید صندوق جمعیت سازمان ملل متحد بیشترین آزادی در این زمینه را زنان اوکرایینی و فیلیپینی دارند. در این دو کشور حدود ۸۱ درصد از زنان در زمینه رابطه جنسی و بارداری آزادانه تصمیم می‌گیرند. در کشورهای آفریقایی مالی، نیجر و سنگال تنها ۷ درصد از زنان از این قدرت تصمیم‌گیری برخوردارند. گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در عین حال میگوید تعداد زنانی که از وسایل پیش‌گیری از بارداری استفاده می‌کنند در ۵ سال گذشته دو برابر شده است.

در سال ۱۹۶۹ (۵۰ سال پیش) تنها ۲۴ درصد زنان به وسایل پیش‌گیری از حاملگی دسترسی داشتند و در سال جاری این رقم به ۵۸ درصد از زنان رسیده است.
آلمان در این تحقیق صندوق جمعیت سازمان ملل متحد شرکت نداشته است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.