اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و دیگر زندانیان را از یاد نبریم

1251

آدرس ایمیل سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه:
syndica.hafttape@gmail.com

صفحه تلگرام سندیکای کارگران. نیشکر هفت تپه”
@syndica_7tape

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.