“چالش های ستم اتنیکی در ایران و راه چاره آن”

سخنرانی مهرداد درویش پور و بهزاد کریمی ….

در تاریخ ۳۱ مارس، مهرداد درویش پو و بهزاد کریمی درباره چالش های ستم اتنیکی و راه چاره آن در ایران در برنامه پالتاکی به مدیریت داریوش پارسا سخنرانی کردند که لینک بخش  نخست این برنامه که به سخنرانی این دو اختصاص داشت را در زیر می توان شنید:

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.