اخطاریه اختصاصی ویژه اراک – استان مرکزی

بارشهای استان از صبح یکشنبه آغاز شده و برای عصر یکشنبه تا عصر دوشنبه تشدید میگردد. تمامی مناطق استان از این سامانه بهره مند خواهند شد. میانگین بارش استان از این سیستم بین ۵۰ تا ۷۰ میلیمتر خواهد بود. ….

1239
تصویر رودخانه خشکه در حال لاروبی

حداکثر بارش سامانه در ارتفاعات هندودر و شازند تا ۱۵۰میلیمتر هم پیش بینی میگردد. شدت بارشها در شازند، اراک، خمین، خنداب، غرق آباد، رازقان، نوبران، کمیجان و برخی مناطق در ساوه خواهد بود. رودخانه ها و مسیل های تمامی نقاط استان سیلابی خواهند شد. میزان بارش در اراک بین ۵۰ تا ۸۰ میلیمتر پیش بینی میگردد. استاندار در استان وضعیت هشدار سطح متوسط اعلام نماید و تمامی کمیته های بحران در مناطقی که اعلام شد در آماده باش کامل باشند.

رودخانه قره چای هم دبی حدود ۱۰۰ متر مکعب در ثانیه را تجربه خواهد کرد. سرریز سد کمال صالح احتمالا به ۱۵۰ متر مکعب در ثانیه برسد. رودخانه شهر اراک هم سیلابی خواهد شد. مردم به هیچ وجه در کنار رودخانه ها تردد و اتراق ننمایند. به هر شکل هشدارها و اخطارها به مردم روستایی، دامداران و کشاورزان اعلام شود.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.