پاتوق کتاب اندیشه – گوتنبرگ (سوئد) با همکاری اتحادیه آموزشی سندیکاهای سوئد (آ- ب- اف) برگزار می کنند

“تحقق دمکراسی وآزادی درجغرافیای ایران درگرو حل مسئله ملی است، شما چه فکر می کنید؟” به حضور دکترحسین یحیایی- محمود بیلگن – رضا سپیدرودی ….

1215

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.