ادامه جمع آوری طومار توسط کارگران هفت‌تپه در ارتباط با خواست آزادی اسماعیل بخشی

طومار اولیه پارچه ای به طول پنح متر بوده که از طرف کارگران امضاء شده و  اکنون کارگران‌ با تهیه پارچه ای دیگر به طول سه متر جهت طومار، مشغول جمع آوری امضاء  در شیفت شب می باشند. ….

1183

همانطور که قبلا به اطلاع رسید امروز پنج شنبه طوماری از طرف کارگران‌ نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به ادامه بازداشت و خواست آزادی اسماعیل بخشی، به امضای  کارگران رسیده بود.
در ادامه این حرکت، کارگران شیفت شب هم در حال جمع آوری امضاء می باشند.
طومار اولیه پارچه ای به طول پنح متر بوده که از طرف کارگران امضاء شده و  اکنون کارگران‌ با تهیه پارچه ای دیگر به طول سه متر جهت طومار، مشغول جمع آوری امضاء  در شیفت شب می باشند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
۲۳ اسفند

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.