بیانیه جمعی از وکلای دادگستری در ارتباط با حکم سنگین حبس و شلاق علیه نسرین ستوده

در بخشی از این بیانیه آمده است “رای صادره علیه بانو وکیل نسرین ستوده در تعارض آشکار با قانون و اصول و منطق حقوقی بوده مایه‌ی شرمساری و نشان از فقدان بردباری در برخورد با وکلای منتقد و حاکی از ضعف عدالت قضایی و در تقابل آشکار با فصل حقوق ملت در قانون اساسی و قواعد بنیادین حقوق بشر و امر وکالت است”. نسرین ستوده در دو پرونده به ۳۸ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. ….

خبرگزاری هرانا:
جمعی از وکلای دادگستری ایرانی روز جاری با انتشار بیانیه‌ای محکومیت اخیر حبس و شلاق نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین را محکوم کرده و خواستار ابطال این رای شدند. در بخشی از این بیانیه آمده است “رای صادره علیه بانو وکیل نسرین ستوده در تعارض آشکار با قانون و اصول و منطق حقوقی بوده مایه‌ی شرمساری و نشان از فقدان بردباری در برخورد با وکلای منتقد و حاکی از ضعف عدالت قضایی و در تقابل آشکار با فصل حقوق ملت در قانون اساسی و قواعد بنیادین حقوق بشر و امر وکالت است”. نسرین ستوده در دو پرونده به ۳۸ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است.

متن کامل این بیانیه را که نسخه‌ای از آن جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است در ادامه می‌آید:

“صدور چنین حکم سنگینی مایه شرمساری و نشان از فقدان بردباری در برخورد با وکلای منتقد و حاکی از ضعف عدالت قضایی و در تقابل آشکار با فصل حقوق ملت در قانون اساسی و قواعد بنیادین حقوق بشر و امر وکالت است”.

ملت شریف ایران
با سلام
احتراما اینجانبان جمعی از وکلای دادگستری ایران با استناد به کلیات فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت و قواعد بنیادین حقوق بشر و اصل آزادی دفاع وکیل دادگستری و اصول جهانی وکالت به استحضار می رساند؛
همکار شریف ما وکیل بانو نسرین ستوده به استناد اعلام رئیس شعبه ٢٨ محاکم انقلاب اسلامی تهران و ایضا اعلان همسر گرامی مشارالیه به حبسی سنگین و ١۴٨ ضربه شلاق محکومیت یافته است.

این حکم اگرچه از منظر شکلی و ماهوی واجد ایرادات عدیده‌ای است و بنا به دلایل حقوقی و مقررات و قوانین، خصوصا اصل قانونی بودن جرم و مجازات، شایسته نقض و ابطال است اما همه آزاد اندیشان، مصلحان، علمای حقوق، وکلای دادگستری، سازمان‌های حامی وکلای دادگستری، سازمانهای مدافع حقوق بشر، دولتها و سیاسیون داخل و خارج را بهت زده کرد و موجبات یأس و افسوس فراوان نسبت به نهاد قضایی ایران شد.!

وکیل نسرین ستوده در راستای امر وکالت دفاع نموده و حسب اصل استقلال وکالت، اصل ٣۵ قانون اساسی، مقررات حاکم بر قانون آیین دادرسی کیفری در حوزه وکالت و قانون وکالت از تامینات و مصونیت قضایی می‌بایستی برخوردار باشد. حضور و دفاع وکیل دادگستری در دعاوی نشان از دادرسی منصفانه خواهد بود. لذا هر نوع محدودیت، محکومیت و فشار علیه وکلای مستقل دادگستری نقض دادرسی منصفانه خواهد بود و به گمان اینجانبان رای صادره علیه بانو وکیل نسرین ستوده در تعارض آشکار با قانون و اصول و منطق حقوقی بوده مایه شرمساری و نشان از فقدان بردباری در برخورد با وکلای منتقد و حاکی از ضعف عدالت قضایی و در تقابل آشکار با فصل حقوق ملت در قانون اساسی و قواعد بنیادین حقوق بشر و امر وکالت است.

در پایان ما جمعی از وکلای دادگستری ایران ضمن حمایت و پشتیبانی از وکیل بانو نسرین ستوده، استقامت و تلاش مشارالیها را در احقاق حقوق ملت و برقراری قانون و ترویج حقوق بشر ستودنی می دانیم و خواستار لغو و ابطال رای ناشایست مذکور هستیم.

با احترام مجدد

١- شیرین عبادی
٢- مهرانگیز کار
٣- قاسم شعله سعدی
۴- حسین احمدی نیاز
۵- محمدعلی جداری فروغی
۶- محمد مصطفایی
٧- مسعود اخترانی تهرانی
٨- علی افروز
٩- قهرمان کریمی
١٠- مهدی هوشمند رحیمی
١١- علی امیری
١٢- جبار مبارکی
١٣- عبدالله جهان ببن
١۴- علیرضا دقیقی
١۵- دانیال استخر
١۶- احسن حسن پور

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.