روز جهانی زن: ایران یکی از ۵ کشور بیش از همه نابرابر جهان

چهار کشور دیگر که ایران را در پائین‌ترین پله‌های این رده بندی همراهی می کنند، عبارتند از چاد، سوریه، پاکستان و یمن! ایسلند بر اساس این پژوهش، پرچم دار این رده بندی و برابرترین کشور جهان در این زمینه است. ….

رادیوفرانسه:
ایران یکی از نابرابرترین کشورهای جهان در زمینۀ تساوی حقوق زنان و مردان و چگونگی مشارکت آنان در ادارۀ جامعه است و در رده بندی آخرین گزارش «همایش جهانی اقتصادی» که بر اساس آمار و داده‌های سال ٢٠١٧ تدارک دیده شده، در ردۀ ١۴٠ از ١۴۴ کشور مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته است. این چنین ایران، یکی از ۵ نابرابرترین کشورهای جهان در زمینۀ حقوق زنان و مشارکت آنان در امور اقتصادی و سیاسی و بهره وری از آموزش و خدمات بهداشت و پزشکی است. چهار کشور دیگر که ایران را در پائین‌ترین پله‌های این رده بندی همراهی می کنند، عبارتند از چاد، سوریه، پاکستان و یمن! ایسلند بر اساس این پژوهش، پرچم دار این رده بندی و برابرترین کشور جهان در این زمینه است.

پژوهش «همایش جهانی اقتصادی» که از سال ٢٠٠۶ به اینسو هر سال بر پایۀ دانسته‌های نو به ارزیابی تحول کشورهای جهان در زمینۀ تساوی حقوق و مشارکت زنان و مردان می‌پردازد، در آخرین گزارش خود که در پایان سال گذشتۀ میلادی فراهم آمده، ١۴۴ کشور جهان را از نظر گذرانده و بر اساس چهار معیار مشارکت سیاسی، مدیریت اقتصادی، دسترسی به آموزش و بهره وری از خدمات بهداشتی و پزشکی آنها را رده بندی کرده است.


داده نمای کشورهای جهان در زمینۀ تساوی حقوق زنان و مردان

نگاهی گذرا به داده نمای بدست آمده از این پژوهش برای ایران نشان می‌دهد که اگر این کشور در زمینۀ آموزش و بهداشت با میانگین عمومی جهانی هماهنگ است و اگر نسبت به برخی کشورها عقب مانده از شماری از آنها نیز پیشی گرفته است. آنچه ایران را در جایگاهی چنین پست، یعنی ردۀ ١۴٠ از ١۴۴ کشور می‌نشاند فقدان شرکت زنان در مدیریت سیاسی جامعه است. این معیار شمار زنانی را که در رده‌های برتر تصمیم گیری سیاسی قرار دارند و آنانی را که به مناصب عالی کشوری چون ریاست جمهوری، وزارت، عضویت در مجالس قانونگذاری رسیده‌اند به نسبت مردان در همان مشاغل مورد ارزیابی قرار می‌دهد. تعجبی نیست که در این زمینه، جمهوری اسلامی ایران به قعر جدول امتیارات سقوط کند.

برای درک اهمیت این معیار بد نیست به موقعیت کشور افریقائی روآندا نگاهی بیندازیم که در آن نرخ آموزش دختران به نسبت پسران به دلایل شناخته شده از میانگین عمومی جهانی کمتر است، دسترسی زنان به خدمات بهداشتی به همان میزان مردان است. روآندا، اما به منظور استقرار برابری میان دو جنس، مشارکت برابر در مدیریت سیاسی کشور را از طریق تشکیل دولتی که در آن زنان و مردان حضور یکسان دارند، برقرار ساخته و پارلمان را به پایبندی به همین اصل تشویق کرده و نابرابری‌های اقتصادی میان زنان و مردان را به میزان بسیاری برچیده است. این کشور در ردۀ چهارم طبقه بندی جهانی، پس از ایسلند، نروژ و فنلاند قرارگرفته است.

اتیوپی، کشور دیگر افریقائی، در همین راه پیش می‌رود؛ رئیس جمهوری این کشور، رئیس دیوان عالی کشور، نیمی از اعضای هیئت دولت را زنان تشکیل می‌دهند.

در زمینه اقتصادی نیز تفاوت مشارکت زنان و مردان در پُست‌های مدیریت، تفاوت میزان دستمزد، و نیز تفاوت پیشرفت میان آنان مورد سنجش قرار می‌گیرد و در این زمینه نیز ایران از بسیاری دیگر کشورها عقب افتاده است.
دراین ارزیابی، فرانسه در ردۀ یازدهم، آلمان در ردۀ دوازدهم و انگلستان در ردۀ پانزدهم قرار دارند.
در منطقۀ خاورمیانه و افریقای شمالی، اسرائیل برابرترین و یمن نابرابرترین کشور محسوب می‌شوند. یمن در آخرین ردۀ طبقه بندی جهانی، بر پلۀ ١۴۴ نشسته است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.