پیام سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به مناسبت روز جهانی زن

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، ۸ مارس برابر با ۱۷ اسفند ، روز جهانی زن را به تمام زنان و مردان برابری خواه تبریک گفته و باور داریم که هم سرنوشتی زنان و مردان کارگر و‌اتحاد و‌همبستگی طبقاتی ، می تواند شرایط رهایی را فراهم و به تبعیض و نابرابری ها پایان دهد. ….

———————————————-

گرامی باد ۸ مارس روز جهانی زن

۸ مارس ۱۸۷۵ یاد آور مبارزات زنان کارگر کارخانجات نساجی در شهر نیویورک است. زنان کارگر نساجی در اعتراض به پایین بودن دستمزد ،دست به اعتراض زدند که این‌ اعتراض با برخورد قهر آمیز پلیس روبرو وحشیانه سرکوب شد.
اما زنان کارگر نه تنها عقب نشینی نکردند ،بلکه با توان بیشتری به مبارزه خود ادامه دادند. در ادامه این‌ مبارزات زنان کارگر نساجی در آمریکا در ۸ مارس سال ۱۹۰۷ مجددا با خواست کاهش ساعت کار و داشتن حق رای به خیابان ها آمدند و این بار هم مورد سرکوب واقع شدند. در سال ۱۹۱۰ روز ۸ مارس به پیشنهاد کلارا زتکین ،زن‌مبارز و سوسیالیست با پیشنهاد به حزب سوسیال دموکرات آلمان، به پاس مبارزات خستگی ناپذیر زنان کارگر، این روز بعنوان روز جهانی زن به تصویب رسید.

از آن‌ تاریخ تا کنون زنان برای دست یابی به آزادی، برای داشتن برابری حقوقی در تمامی شئونات اقتصادی ،سیاسی،اجتماعی دست از مبارزه برنداشته اند.
زنان در جامعه ایران، هم گام با دیگر زنان جهان برای رسیدن و‌دست یابی به خواست های خود تلاش های فراوانی انجام داده اند. زنان در ایران برای داشتن زندگی بدور از تبعیض و خشونت ، برای داشتن حقوق اجتماعی،سیاسی و اقتصادی برابر با مردان همواره در صف مقدم مبارزات بوده و هستند. در صف مقدم این دادخواهی، زنان کارگر و زحمتکش پرچمدار بیشترین خواست و مطالبه بوده اند. زنان کارگر و زحمتکش نه تنها پوشش اختیاری،حق داشتن انتخاب در ازدواج و طلاق و… را خواستار بوده اند ،بلکه پایه ای ترین مطالبه را یعنی داشتن حقوق برابر در تمامی شئونات اجتماعی را همراه با داشتن فرصت‌های برابر را خواهان بوده و‌هستند. هر چند که هنوز زنان در ایران به خواست و‌مطالبات خود دست نیافته اند اما هیچ وقت از پای ننشسته و‌با داشتن تمام محدودیت ها و‌تبعیض های مضاعف و سرکوب ها ، همچنان در صف اول مبارزه برای داشتن نان ،کار و آزادی هستند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، ۸ مارس برابر با ۱۷ اسفند ، روز جهانی زن را به تمام زنان و مردان برابری خواه تبریک گفته و باور داریم که هم سرنوشتی زنان و مردان کارگر و‌اتحاد و‌همبستگی طبقاتی ، می تواند شرایط رهایی را فراهم و به تبعیض و نابرابری ها پایان دهد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
اسفند ۹۷

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.