اطلاعیه مبارزان کمونیست: زنده باد ۸ مارس روز جهانی زن

مبارزان کمونیست این روز را به تمام زنان و مردان آزادیخواه و مدرن در سراسر جهان تبریک می گوید. ….

————————————————————

اطلاعیه مبارزان کمونیست

زنده باد ۸ مارس روز جهانی زن
از  ۱۷ اسفند ۱۳۵۷(برابر با ۸ مارس)، مبارزه و اعتراض زنان علیه فرمان حجاب خمینی سر دسته اوباشان اسلامی در ایران شروع گردید. ۴۰ سال از آن روز گذشته است. در این چهل سال زنان در ایران شهر،خیابان، محلات،دانشگاه و مدارس و محل کار را به میدان مبارزه و مقاومت دائمی و هر روز خود علیه حجاب و قوانین ضد زن جمهوری اسلامی تبدیل کرده اند.یک رکن و پایه اصلی جنبش سرنگونی مردم در ایران و وارد شدنش به دوره تعیین تکلیف با نظام اسلامی از دیماه ۱۳۹۶، بر شانه های جنبش برابری طلبی زنان قرار گرفته و به پیش رفته است.

زنان و مردان مدرن در جامعه ایران هیچگاه در مقابل قوانین شرعی و فرهنگ عقب افتاده ضد زن و مردسالارانه کوتاه نیامده اند. از هر فرصتی با

زیر پا نهادن قوانین رعایت حجاب، رقص و موزیک و جشن و شادی، پرت کردن حجاب توسط دختران خیابان انقلاب، ازدواج های سفید و با گرفتن دوست دختر و پسر و عشق ورزیدن بهم قوانین شرعی و فرهنگ عقب افتاده ضد زن را زیر پا نهاده اند. زنان در ایران و جنبش خلاصی از دست جمهوری ضربات سیاسی کارائی بر جنبش اسلام سیاسی در جهان و بویژه در خاورمیانه وارد کرده است.

هشت مارس روز کیفر خواست زنان عیله هر گونه نایرابری در جهان و آپارتاید جنسی در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی است. ۸ مارس امسال را به روز مبارزه برای سوسیالیسم و جامعه عاری از ستم و نابرابری تبدیل کنیم. شکی نیست که زنان در ایران از هر امکان و فرصتی برای پرت کردن حجاب و گرامیداشت این روز استفاده خواهند کرد.

مبارزان کمونیست این روز را به تمام زنان و مردان آزادیخواه و مدرن در سراسر جهان تبریک می گوید.

زنده باد ۸ مارس، روز جهانی زن
مرگ بر جمهوری اسلامی، رژیم آپارتاید جنسی
زنده باد بی حجابی

مبارزان کمونیست
اول مارس ۲۰۱۹

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.