تبعید هشت تن از زندانیان سنی مذهب زندان کرمانشاه به رجایی شهر کرج

هشت تن از زندانیان سنی مذهب محبوس در زندان دیزل آباد کرمانشاه طی روزهای اخیر به زندان رجایی شهر تبعید شده اند. ….

هرانا:
طی روزهای اخیر، هشت تن از زندانیان سنی مذهب محبوس در زندان دیزل آباد کرمانشاه به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده‌اند. هویت این زندانیان “معین خدادادی”، “ایوب بدری”، “لقمان مروتی”، “مختار مروتی”، “رضا کامرانی”، “یاسین رمضانی”، “هادی ویسی” و “جبار قادری” توسط هرانا احراز شده است. این افراد هم اکنون در محل قرنطینه زندان رجایی شهر کرج نگهداری می شوند. گفته می شود این زندانیان از حدود ۹ ماه پیش در زندان دیزل آباد کرمانشاه محبوس هستند، آنها مدعی هستند که بدلیل فعالیت های مذهبی و با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام بازداشت شده اند، هرانا کماکان قادر به تایید مستقل اتهامات و مصادیق اتهامی مطروحه علیه این افراد نیست.

زندان دیزل‌آباد، زندان مرکزی استان کرمانشاه است که در شهر کرمانشاه و در محلۀ دیزل‌آباد این شهر واقع شده و زیر نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار دارد. این زندان در سال ۱۳۵۴ تأسیس شده‌است.
هرانا پیش تر طی گزارشی به بررسی وضعیت پرونده تعدادی از زندانیان سیاسی و در گزارشی دیگر به  به معرفی تعدادی از زندانیان سیاسی-امنیتی محبوس در این محل پرداخته بود.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.