دومین روز تجمع خانواده و بستگان اسماعیل بخشی مقابل دادگستری شوش

خانواده و بستگان اسماعیل بخشی، از نمایندگان سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه برای دومین روز متوالی در مقابل دادگستری شوش تجمع کردند. ….

1105

تجمع کنندگان با در دست داشتن دست نوشته ها و پلاکاردهایی ، خواستار آزادی فوری اسماعیل بخشی شدند. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه خواستار آزادی سریع و بی قید و شرط آقای بخشی است.

اسماعیل بخشی اواخر دی ماه پس از پخش ‘اعترافات’ تلویزیونی دوباره بازداشت شد. او پیش از بازداشت دوم و زمانی که آزاد بود گفت که توسط نیروهای امنیتی شکنجه شده است. آقای بخشی در جریان چندین هفته اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه که پاییز امسال در اهواز جریان داشت از سخنگویان کارگران بود.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.