تجمع کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه و کارگران نیشکر هفت تپه در روز های شنبه ۲۷ و یکشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۷

بر اساس خبر دریافتی جمعی از کارگران بازنشسته هفت تپه برای کسب مطالبات خوب امروز یکشنبه ۲۸ بهمن ماه در مقابل دفتر مدیریت کارخانه  دست به تجمع زدند. ….
در این تجمع تعداد ۱۰۰ نفر از بازنشستگان کارخانه نیشکر هقت‌تپه حضور داشتند که خواستار پرداخت سنوات سابقه کاری سال های ۹۵ و ۹۶ شده اند.

در ادامه گزارش ارسالی آمده است که دیروز ،روز شنبه ۲۷ بهمن ماه تعداد ۲۵۰ نفر از کارگران نیشکر هفت تپه برای پیگری قرارداد های خود در مقابل دفتر مدیریت دست به تجمع زدند. قراربود که کارگران تحت پوشش پیمانکاری، تحت پوشش شرکت نیشکر هفت تپه قرار گیرند و قرارداد این کارگران به جای قرارداد با شرکت پیمانکاری مستقیما با خود شرکت هفت تپه منعقد گردد.

متاسفانه تا کنون مسئولین هیچ جوابی به خواست و مطالبات کارگران نداده اند. همچنین یادآوری می کنیم که تا کنون برداشت محصول سال ۹۷ صورت نگرفته است و بر این اساس کارخانه تا کنون هیچ تولیدی نداشته است.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
۲۸ بهمن ۱۳۹۷

آدرس ایمیل سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه
syndica.hafttape@gmail.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.