بیانیه جمعی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران و فعالین کارگری درکردستان در ارتباط با ادامه بازداشت جعفر عظیم زاده و پروین محمدی

ما جمعی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران و فعالین کارگری در کردستان ضمن حمایت کامل از حق اعتراضات و اعتصابات توده های مردم از جمله کارگران، معلمین، رانندگان، بازنشستگان و بیکاران برخوردهای امنیتی دوره اخیر با رهبران و فعالین این اعتراضات را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط جعفر عظیم زاده، پروین محمدی و سایر رهبران و فعالین بازداشتی می باشیم. ….

—————————————————
حدود بیست روز از ادامه بازداشت و زندان جعفر عظیم زاده و پروین محمدی ،رییس و نایب رییس هییت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران توسط نهادهای امنیتی می گذرد و در این مدت به پیگیریهای اعضای اتحادیه از شرایط بازداشت و وضعیت سلامتی آنان جواب و اطلاع دقیقی داده نشده است.

در حالی که اوضاع نابسامان و بد اقتصادی، تورم و گرانی پشت ما کارگران و قشر مزد بگیر جامعه را خم کرده است، در شرایطی که سفره کارگران و اکثریت توده مردم روز به روز خالی تر می شود متاسفانه جواب اعتراض و مطالبه رهبران و فعالین کارگری بازداشت و زندان آنان شده است. جرم کسانی مثل جعفر عظیم زاده و پروین محمدی دفاع از حق کارگران و مردم برای یک زندگی شایسته انسانی است. از نظر ما زندانی کردن این رهبران در دوره اخیر نه تنها سرکوب و خفه کردن اعتراض و مطالبه به حق کارگران که نشان دهنده بی توجهی عمیق سیستم به وضعیت فلاکت بار مردم می باشد.

ما جمعی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران و فعالین کارگری در کردستان ضمن حمایت کامل از حق اعتراضات و اعتصابات توده های مردم از جمله کارگران، معلمین، رانندگان، بازنشستگان و بیکاران برخوردهای امنیتی دوره اخیر با رهبران و فعالین این اعتراضات را محکوم کرده و خو اهان آزادی فوری و بی قید و شرط جعفر عظیم زاده و پروین محمدی رییس و نایب رییس هییت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایرا ن و سایر رهبران و فعالین بازداشتی می باشیم.

بی شک مبارزه ما تا رهایی کامل این عزیزان و محقق شدن مطالباتمان ادامه خواهد داشت

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.