روحانی آمریکا را به توبه و عذرخواهی فراخواند

حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز چهارشنبه هفدهم فوریه در جمع سفرا و نمایندگی های خارجی در ایران، دولت آمریکا را متهم کرد که در پی فشار و ایجاد یأس در ایران است. ….

—————————————-

رادیو فرانسه:
روحانی در جای دیگری از سخنانش گفت که جمهوری اسلامی ایران حاضر است حتا توبه آمریکا را بپذیرد. او گفت : حتا اگر آمریکا هم توبه کند و از مسیر گذشتۀ خود بازگردد و بابت دخالت های گذشته اش در ایران از این کشور عذرخواهی کند و انقلاب اسلامی ایران را به رسمیت بشمارد، حکومت اسلامی ایران نیز حاضر است “بازگشت و توبۀ آمریکا را بپذیرد.” حسن روحانی گفت که جمهوری اسلامی ایران در پی روابط حسنه با جهان در چارچوب مقررات بین المللی است.

رئیس جمهوری اسلامی ایران در جای دیگری از سخنانش گفت که امنیت اسرائیل تنها با بازگشت فلسطینیان به سرزمین شان تأمین خواهد شد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.