پاپ موضوع سوء استفاده جنسی کشیش‌ها از راهبه‌ها را تأیید کرد

او گفت می‌داند که روحانیان کاتولیک این کار را کرده‌اند و «فکر می‌کنم که این کار هنوز هم انجام می‌شود». ….

————————————————-

پاپ فرانسیس برای نخستین بار تأیید کرد که راهبه‌ها در کلیسای کاتولیک مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته‌اند. او گفت می‌داند که روحانیان کاتولیک این کار را کرده‌اند و «فکر می‌کنم که این کار هنوز هم انجام می‌شود». پاپ فرانسیس در پرواز بازگشت از ابوظبی به رم به پرسش حساس یکی از خبرنگارانی که با او همسفر بود برای نخستین بار پاسخ داد. او گفت: «کشیش‌ها و نیز اسقف‌هایی بوده‌اند که این کار را کرده‌اند.» او افزود: «و فکر می‌کنم که این کار هنوز هم انجام می‌گیرد.»
پاپ گفت که کلیسا اجازه ندارد منکر چنین رویدادهایی شود. او تاکید کرد که که اراده پرداختن و رسیدگی به این موضوع هم اکنون موجود است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.