۳۲ هزار هکتار از زمین‌های کشت برای علوفه دامی به وسیله آبهای غیر متعارف آبیاری می‌شود

کریم ذوالفقاری، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران اعلام کرد: “۳۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی با آب‌های نامتعارف برای محصولات غلات و علوفه دامی کشت می‌شود.”
به گزارش ایرنا، آقای ذوالفقاری افزود: “در حال حاضر ۱۵ هزار هکتار در شهرستان ری، و حدود ۱۷ هزار هکتار در اراضی شهرستان های پاکدشت و قرچک محصولات غلات و علوفه دامی که برای مردم خطرساز نیست با آب های نامتعارف کشت می‌شود.”

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.