اطلاعیه ی نشریه گام درباره طراحی‌ از پیش سوخته

ما ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی اسماعیل بخشی, علی نجاتی, سپیده قلیان و مازیار سیدنژاد و تداوم بازداشت و بی خبری از وضعیت اعضای نشریه گام امیرحسین محمدی فرد, ساناز الهیاری و امیر امیرقلی، مسئولیت هرگونه آسیب به تمامی این عزیزان را متوجه نهادهای امنیتی میدانیم. ….

——————————————————

تحت فشار قرار دادن اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، علی نجاتی و مازیار سیدنژاد با شکنجه های جسمی و روانی و وادار کردن آنها به تکرار متن‌های از پیش دیکته شده مقابل دوربین که در قالب مستند “طراحی سوخته” پخش شد، از سناریوهای تکراری و دروغین نهادهای امنیتی است که در طول چهار دهه برای سرکوب فعالین عرصه های مختلف بارها و بارها اجرا شده است.
نشان دادن چهره خسته و رنج‌دیده سپیده قلیان و نگاه های مضطرب اسماعیل بخشی، و افشای حقایق مربوط به آن از سوی آن دو نفر در صفحات شخصی‌شان، گواه تکرار مطالب از پیش تعیین شده ای است که همزمان مصداق بی قانونی و بی شرمی صدا و سیما در جانب‌داری و ترویج دروغ است.

این سناریوی تکراری و غیر حرفه ای همکاران امنیتی‌کار صدا و سیما، بیش از پیش پرده از روند پرونده‌سازی ها برداشت و خواست دادگاه علنی و آزاد را ضروری کرده است.
ربط دادن مطالبات و اعتراضات برحق کارگران هفت تپه و فولاد اهواز و پوشش خبری و تحلیلی آنها توسط اعضای نشریه گام به جریانهای “برانداز” و “ضدنظام” که اسماعیل بخشی و سپیده قلیان مجبور به تکرار گاه و بی‌گاه آنها بودند از سکانسهای نخ نمای این گونه مستندها شده است.

پخش نوشته‌هایی اجباری از عسل محمدی نیز تلاشی است که نشریه گام را به عوامل و جریاناتی خارج‌از کشور مرتبط نشان دهند، تا به واسطه‌ی قربانی جلوه دادن یک نشریه مستقل در نقش گروهک معاند و وابسته، این پازل مضحک را کامل کرده، فشار را بر بازداشتی های تحریریه گام بیشتر نمایند.

نمایش این شوی تلویزیونی و در ادامه، دستگیری مجدد سپیده قلیان با حمله به منزل او و اذیت و آزار خانواده اش و نیز لشگرکشی مسلحانه به منزل اسماعیل بخشی و بازداشت مجدد او، و همچنین شرح واقعه از زبان این فعالین در نوشته ها و فایل های صوتی و تصویری منتشر شده از آنان و اطرافیانشان، بهترین استناد به طرز برخورد نهادهای امنیتی با فعالین مستقل کارگری و دانشجویی است. سندی عیان و پیش رو برای قضاوت درستی شکنجه ها و تهدیدهایی که طی این مدت به این فعالین وارد آمده است.

ما ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی اسماعیل بخشی, علی نجاتی, سپیده قلیان و مازیار سیدنژاد و تداوم بازداشت و بی خبری از وضعیت اعضای نشریه گام امیرحسین محمدی فرد, ساناز الهیاری و امیر امیرقلی، مسئولیت هرگونه آسیب به تمامی این عزیزان را متوجه نهادهای امنیتی میدانیم.

نشریه گام

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.