نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور: دژخیمان شکنجه گر جمهوری اسلامی سرمایه در ایران، با یورشی وحشیانه بار دیگر افسار گسیختند!

رژیم سرمایه داری اسلامی در ایران آخرین نفس ها و جان کندن های خود را می کشد. ….

——————————————

دژخیمان شکنجه گر جمهوری اسلامی سرمایه در ایران، با یورشی وحشیانه بار دیگر افسار گسیختند!

نهادهای همبستگی بر آنند : کارگران مستقلا به سازماندهی اعتراضات و اعتصابات مستقل خود بدون وابستگی به جریانات داخلی و خارجی و امپریالیستی فعالانه برای حق و حقوق خود به مبارزه پرداخته و هیچ قدرتی نمیتواند سیلابی که جاری شده است را سد کند.
ما فعالان نهاد های همبستگی ضمن محکوم کردن این توحش و وحشیگری، تمامی کارگران، آزادیخواهان، تشکلها و نهادهای کارگری را فرامی خوانیم که فعالانه به هر شکل که می توان، مقابل رژیم ضد کارگر و ضد انسان اسلامی ایران به ایستیم. هم اکنون : وظیفه همه ما است که باحمایت قاطع و همبستگى با کیفر خواست اسماعیل بخشى و سپیده قلیان ، به مقابله با اقدام جنایتکارانه رژیم برآئیم.

رژیم سرمایه داری اسلامی در ایران آخرین نفس ها و جان کندن های خود را می کشد.

نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ برابر با ۲۱ ژانویه ۲۰۱۹
nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com
https://t.me/nahadhayehambastegi

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.