استفان لوون بار دیگر نخست وزیر سوئد شد

پارلمان سوئد با انتخاب مجدد استفان لوون، رهبر حزب سوسیال دموکرات به نخست وزیری به ماهها بن بست سیاسی در این کشور پایان داد. آقای لوون در هفته گذشته توانست با احزاب میانه، لیبرال و سبز به توافق برسد. رهبران سه حزب از جمله آقای لوون پس از انتخابات ماه سپتامبر که هیچ حزبی پیروزی قاطع نداشت، در تشکیل دولت ناکام مانده بودند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.