حزب کمونیست استرالیا به شدیدترین وجه ممکن سرکوب کارگران ایرانی را محکوم می‌کند

حزب کمونیست استرالیا با کارگران ایرانی که از سرکوب شدید رژیم  مذهبی رنج می‌برند، ابراز همبستگی می‌کند. ….

1022

همبستگی حزب کمونیست استرالیا با کارگران ایرانی

حزب کمونیست استرالیا با کارگران ایرانی که از سرکوب شدید رژیم  مذهبی رنج می‌برند، ابراز همبستگی می‌کند.

موج اعتصاب ایران را فرا گرفته است، بطوری‌که کارگران برای ابتدایی‌ترین حقوق خود جهت پیوستن به اتحادیه های کارگری و حفظ دستمزدها و شرایط خود از دستبرد بی شرمانه (سرمایه داران) مبارزه می‌کنند.
متعاقب سوء استفاده های مالی که تحت مالکان خصوصی جدید بوقوع پیوسته، کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه نیز خواهان برگرداندن کارخانه به بخش دولتی هستند.
مقامات در پاسخ به خشم و اقدامات برحق کارگران، علی نجاتی عضو برجسته سندیکا را بازداشت و شکنجه کرده اند. هیجده نفر از رهبران اتحادیه کارگری بازداشت وتحت اذیت و آزار قرار گرفته اند.
حزب کمونیست استرالیا به شدیدترین وجه ممکن سرکوب کارگران ایرانی را محکوم می‌کند و اعضا و هواداران خود را فرا می‌خواند که برای آزادی تمام کارگران و کسب پیروزی مطالبات کارگران ایرانی جهت تأمین مشاغل، و شرایط انسانی و حق سازماندهی در اتحادیه های کارگری اقدام به همبستگی نمایند.

Communist Party of Australia, CPA
‏۱۶ دسامبر ۲۰۱۸‏، ساعت ‏۹:۳۸‏ ·

1023

——————————————————————

Communist Party of Australia solidarity with Iranian workers
The Communist Party of Australia stands in solidarity with Iranian workers suffering increased repression from the clerical regime in Iran. A strike wave is underway in Iran as workers struggle for their basic right to join trade unions and to protect their wages and conditions from brazen theft. Workers at the Haft Tapeh Sugar Cane complex are also demanding the return of the plant to the public sector following the abuses suffered under new private owners. Prominent trade unionists like Ali Nejati have been detained and tortured by authorities in response to the legitimate anger and action by workers. Eighteen trade union leaders have been arrested and abused.
The CPA condemns this repression in the strongest possible terms and calls on members and supporters to act in solidarity to secure the release of all prisoners and the winning of the demands of Iranian workers for secure jobs, dignified conditions and the right to organise in trade unions.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.