کشتار کارگران جهان چیت کرج توسط رژیم جنایتکار شاه و کشتار کارگران خاتون آباد توسط جنایتکاران رژیم جمهوری اسلامی فراموش نخواهند شد!

نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور:
مبارزه کارگران خاتون آباد تداوم خود را در اعتراضات وسیع کارگری و دیگر نیروهای اجتماعی از جمله: معلمان، پرستاران، بازنشستگان، دانشجویان و خانواده های آنان … در اشکال مختلف نشان میدهد، و اعتصابات و اعتراضات و تحصنها و گردهمائی بیشماری در جریان است. رژیم هار و جنایتکار جمهوری اسلامی دیوانه وار حمله به صفوف معترضین کرده و با دستگیری و شکنجه رویای ادامه حیات دارد. زندانهای رژیم مملو از کارگران زندانی ، معلمین و دیگر زندانیان سیاسی است. با تحت فشار بودن معترضین مجبور به آزاد کردن زندانیان است اما وثیقه های سنگین را شرط کرده، که خود نمایش ترس و وحشت و انتقام رژیم از مبارزین است. ….

————————————————-
کارگران خاتون آباد در اواخر دی ماه  ۸۲ جهت اعتراض به اخراج جمعی  کارگران همراه با خانواده هایشان، جاده منتهی به کارخانه را مسدود نموده و خواهان بازگشت به کار کارگران شدند. اما بعد از ۹ روز اعتصاب با ادامه  اعتراض کارگران، نیروهای انتظامی و یگان ویژه به کارگران و خانواده آنان حمله نموده و با آنها درگیر می شوند.

ادامه در گیری منجر به جان باختن یکی از کارگران و زخمی شدن تعداد دیگری می شود، با بوجود آمدن این وضعیت دامنه اعتراض به شهر بابک کرمان کشیده می شود، در ۴ بهمن،  نیروهای امنیتی و نظامی از زمین و هوا به کارگران حمله می کنند و طی آن چند تن از کارگران اعتصابی  به نامهای ریاحی ، مدنی ، جاویدی و مهدوی و یک نفر دانش آموز به نام پورامینی جان باختند. این کشتار یادآور کشتار کارگران جهان چیت کرج بود و نشان داد در دفاع از منافع سرمایه داران، جمهوری اسلامی با کشتار وحشیانۀ کارگران، چیزی از رژیم پهلوی کم  ندارد …

این حمله وحشیانه رژیم به کارگران خاتون آباد نتوانست خللی در اراده مبارزاتی و طبقاتی طبقه کارگر ایران بوجود آورد و آنها را مرعوب نماید. بلکه برعکس عزمشان برای مبارزه در جهت رسیدن به مطالبات ریز و درشتشان متشکل تر افزایش یافت. از آن هنگام تا کنون جنبش مطالباتی کارگران روزی نبوده است که شاهد اعتراضات و اعتصابات کارگری بر علیه اخراج های گسترده، احقاق حقوقهای معوقه ، تأمین امنیت شغلی و خصوصی سازی و ایجاد تشکلهای مستقل نبوده باشند.
کشتار کارگران خاتون آباد ، دستگیری و زندانی کردن بیوقفه کارگران و دیگر معترضین ، ادامه مبارزه تعطیل ناپدیز و رو به رشد کارگران و دیگر اقشار جامعه، متحد و مشکلتر شدن جامعه، رشد اتحاد و همبستگی و همگرایی های بیشترکارگران و مردم، نشان از پیشروی این جنبش را در پیش رو دارد. مبارزه ی کارگران در شهر بابک نشان داد که آنها برای دفاع از منافعشان، تابع بی چون و چرای اراده ی صاحبان قدرت و سرمایه نیستند و آماده اند تا پای جان از منافع خود دفاع کنند.

مبارزه کارگران خاتون آباد تداوم خود را در اعتراضات وسیع کارگری و دیگر نیروهای اجتماعی از جمله: معلمان، پرستاران، بازنشستگان، دانشجویان و خانواده های آنان … در اشکال مختلف نشان میدهد، و اعتصابات و اعتراضات و تحصنها و گردهمائی بیشماری در جریان است. رژیم هار و جنایتکار جمهوری اسلامی دیوانه وار حمله به صفوف معترضین کرده و با دستگیری و شکنجه رویای ادامه حیات دارد. زندانهای رژیم مملو از کارگران زندانی ، معلمین و دیگر زندانیان سیاسی است. با تحت فشار بودن معترضین مجبور به آزاد کردن زندانیان است اما وثیقه های سنگین را شرط کرده، که خود نمایش ترس و وحشت و انتقام رژیم از مبارزین است.

گرامی باد یاد جان باختگان معدن مس خاتون آباد!
“نان، کار، آزادی، اداره شورایی”
گسترده باد همبستگی جنبش کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی!
کارگر، معلم، دانشجو … اتحاد اتحاد!
کارگر زندانی و زندانی سیاسی با لغو وثیقه و بی قید و شرط آزاد باید گردد!
جنبش کارگری ایران ، جمهوری اسلامی را همانند رژیم شاه، سرنگون خواهد کرد !

نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

دی ۱۳۹۷ برابر با ژانویه ۲۰۱۹
nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com
https://t.me/nahadhayehambastegi

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.