مشاور میرحسین موسوی: رهبر گفت ابطال انتخابات خط قرمز است، موسوی گفت حق مردم

اردشیر امیرارجمند، مشاور میرحسین موسوی، می‌گوید در جلسه آقای موسوی با آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی گفته است که ابطال انتخابات برای او خط قرمز است و آقای موسوی نیز در مقابل “حق مردم” را خط قرمز خود عنوان کرده است. ….

————————————————

بی بی سی:
آقای امیرارجمند به بی‌بی‌سی فارسی گفت که آقای موسوی در این جلسه خواهان آن شده است که آرای چند شهر، مثل خامنه به طور دقیق بررسی شود و در صورت تخلف انتخابات باطل شود.
به گفته آقای امیرارجمند، میرحسین موسوی به آیت‌الله خامنه‌ای گفته است: “اگر هم مساله من هستم دیگر در انتخابات شرکت نخواهم کرد”. روایت مشاور آقای موسوی از جلسه او با رهبر ایران پس از آن منتشر می‌شود که آقای موسوی خواهان پخش مذاکرات با آقای خامنه‌ای شد.

درخواست آقای موسوی واکنشی به پخش صحبت‌های چند سال پیش آقای خامنه‌ای ‌بود که در آنها می‌گفت مدعیان تقلب در انتخابات هیچ دلیلی برای ادعایشان نداشتند.
مشاور میرحسین موسوی گفت جلسه آقایان موسوی و خامنه‌ای در روز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۸۸، یعنی دو روز پس از انتخابات، برگزار شده است. او گفت مایه تعجب است که در صحبت‌های پخش‌شده از آقای خامنه‌ای، او درباره اینکه روز شنبه کسی را برای رساندن پیغامی پیش آقای موسوی فرستاده صحبت می‌کند، اما از جلسه‌ای که فردای آن با شخص آقای موسوی داشته چیزی نمی‌گوید. اردشیر امیرارجمند گفت در این جلسه “رهبری نیامده بود تا راه حلی پیدا کند، بلکه می خواست راه حل خودش را دیکته کند.” او گفت آقای خامنه‌ای گفته بود که هر اعتراضی وجود دارد باید از طریق شورای نگهبان رسیدگی شود، و ابطال انتخابات هم “خط قرمز” است. در مقابل میرحسین موسوی گفته است که “حق مردم” را خط قرمز خود می‌داند.

مشاور میرحسین موسوی حکومت ایران را متهم کرد که با “هزینه هنگفت تبلیغاتی” می‌خواهد روایت خود از وقایع سال ۱۳۸۸ را جا بیندازد و فرصت دفاعی هم به منتقدان نمی‌دهد. او گفت با وجود آن که رهبران جنبش سبز فرصت دفاعی ندارند، رسانه‌های حکومتی نتوانسته‌اند مردم را “شستشوی مغزی” بدهند و افکار عمومی را قانع کنند، و برای پیوسته مساله جدیدی را درباره اعتراضات ۸۸ بیان می‌کنند.

ویدئوی صحبت‌های آقای خامنه‌ای همزمان با مراسم حکومتی ۹ دی پخش شده است.

در ۹ دی ۱۳۸۸ و پس از درگیری‌های روز ۶ دی (همزمان با مراسم عاشورا در آن سال)، هواداران آیت‌الله خامنه‌ای تجمعی برگزار کردند که حکومت ایران آن را پایان اعتراضات ۸۸ اعلام کرد.
یک سال بعد و همزمان با اتفاقاتی که به عنوان “بهار عربی” مشهور شد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی درخواست راهپیمایی برای حمایت از انقلاب مصر و تونس دادند و در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ تجمع‌هایی برگزار شد که با شعارهای تند ضدحکومتی و علیه آیت‌الله خامنه‌ای همراه بود.

حبس خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و فاطمه کروبی از آن زمان آغاز شد. خانم کروبی مدتی پس از آغاز حصر آزاد شد.
پایان دادن به حصر خانگی رهبران جنبش سبز از وعده‌های حسن روحانی و اصلاح‌طلبان در چند انتخابات اخیر بوده، اما آنها همچنان در حبس خانگی هستند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.