گرافیتی‌های حمایتی در دفاع از کارگران زندانی فولاد اهواز

کارزار «خیابان تریبون زندانی سیاسی» گرافیتی ‌های حمایتی را در دفاع از کارگران زندانی فولاد بر در و دیوارهای شهر ثبت کردند. ….

photo_2018-12-20_09-10-42

پس از دستگیری حداقل ۴۱ تن از کارگران فولاد اهواز از روز ۲۶ آذر تاکنون، که در پی‌اش احضارها و پرونده‌سازی علیه نمایندگان و تعدادی از کارگران هفت‌تپه نیز رخ داد، تلاش اصلی حکومت اولاً «خالی کردن خیابان‌ها» از سوی کارگران فولاد و روانه کردنشان به سوی کاغذبازی قضایی برای آزادی همکارانشان بوده و ثانیاً «اتلاف وقت» برای گذاشتن فشار کافی بر دستگیرشدگان، تهدید خانواده‌ها، خرد کردن روحیۀ آنان در بازجویی‌ و آوار کردن اتهامات امنیتی بر سرشان.

حال آنکه راه آزادی کارگران #فولاد_اهواز نه از کاغذبازی‌های قضایی که از صلابت و قدرت شعار #کارگر_زندانی_آزاد_باید_گردد در کف خیابانهای اهواز و حمایت از سراسر ایران می‌گذرد. این کارزار را ولو با اقدامات حمایتی نمادین باید زنده نگه داشت و تداوم داد. از همین روست که رفقای کارزار «#خیابان تریبون زندانی سیاسی» این #گرافیتی ‌های حمایتی را در دفاع از کارگران زندانی فولاد بر در و دیوارهای شهر ثبت کردند.

کمیته عمل سازمانده کارگری – ٢٩ آذر ٩٧

photo_2018-12-20_09-17-13 (2)

photo_2018-12-20_09-17-45 (2)

photo_2018-12-20_09-18-18

photo_2018-12-20_09-19-00

photo_2018-12-20_09-19-41

photo_2018-12-20_09-19-54

photo_2018-12-20_09-22-26

photo_2018-12-20_09-24-35

photo_2018-12-20_09-24-56

photo_2018-12-20_09-25-17

photo_2018-12-20_09-26-17

photo_2018-12-20_09-26-43

photo_2018-12-20_10-12-04

photo_2018-12-20_10-15-17

photo_2018-12-20_10-15-20

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.