نهاد های همبستگی: جنبش جلیقه های زرد، شورش مردم فرانسه علیه ریاضت اقتصادی و دولت یک درصدی ها!

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران- خارج کشور، این‌ پیروزی بزرگ را به همه کارگران ، حقوق بگیران و تهیدستان شهر و روستای فرانسه تبریک میگوئیم و خود را به تمامی در کنار این‌ مبارزه می دانیم ….

996

نهاد های همبستگی
جنبش جلیقه های زرد، شورش مردم فرانسه علیه ریاضت اقتصادی و دولت یک درصدی ها!

ما بر آنیم: اکنون بیش از چهار هفته هست که بخشی از تهیدستان شهر و روستا ، بهمراه بخشی از اقشار متوسط جامعه ، با حمایت اکثریت قاطع مردم فرانسه در اعتراض به سیاستهای دولت مکرون بانکدار، از مدیران سابق بانک روتچیلد و وزیر سابق دولت حزب سوسیالیست ، دست به اعتراض زده اند ؛ میادین و جاده های بین شهری را بسته اند ، عبور و مرور در شاهراه های محل تردد کامیونهای بزرگ را مختل کرده اند ،در جنگ و گریز با ماموران پلیس و ژاندارمری اند، سعی در بستن پالایشگاهها و مراکز خرید کرده اند ، در خیابان معروف شانزه لیزه ، با سرپیچی از دستور منع تظاهرات ، دست به تظاهرات زده و با ماموران امنیتی درگیرشده اند.

جلیقه زردها در یک کلام قدرت مردمی را در مقابل دولت و دستگاه سرکوب او قرار داده اند . بدنه اصلی این مبارزه شاغلین مستقل، کارگران بیکار و یا نیمه وقت ، بازنشسته ها ، حقوق بگیران کم درآمد ، استادکاران ، صاحبان کسب و کار بسیار کوچک به ویژه کسانی که با حمل و نقل سروکار دارند، تشکیل میدهند . علیرغم تنوع خواسته ها ، گاه متضاد ، اصلی ترین خواسته مشترک آنان پس گرفتن مالیاتهای غیرمستقیم اضافی بر سوخت ، لغو افزایش پیش بینی شده نرخ‌ پایه برق و گاز، افزایش بودجه خدمات اجتماعی ، افزایش قابل توجه حقوق حداقل و… بود . در این جنبش شعارهایی که مستقیما شخص رئیس جمهور و نیز یک درصدی ها را هدف می گرفتند ، بطور دائم و منظم داده شد. این جنبش یک نه بزرگ به دولت بانکداران و سیاست ریاضت اقتصادی مکرون بود.

با اینهمه اتحادیه های کارگری چپ مثل س ژ ت و سولیدر ، بعد از یک تعلل ‌، یک هفته ای است که ازین جنبش حمایت کردند و اعضای آنها ، بدون علم و کتل، کمابیش درش حضور پیدا کردند . ولی بعد تر در شهر تولوز  و همچنین مارسی ، برای اولین بار “جلیقه قرمز” های س ژ ت و جلیقه زردها باهم دست به تظاهرات زدند . امیدواریم که این همگرائی هم ادامه پیدا کنه وهم ‌تعمیق یابد . اتحادیه های دانشجوها و دانش آموزان هم دعوت به شرکت فعال  کردند .
جدا از این، درین مبارزه آنها همراهی اکثریت قاطع مردم فرانسه را همراه خود دارند چنان که حتی پس از بروز درگیری های شدید میان معترضین با پلیس و ژاندارم و سو استفاده برخی بزهکاران در غارت مغازه ها و آتش زدن اتوموبیلهای مردم عادی و علیرغم تمام تبلیغات ، دروغگویی های مدافعان دولت و تمرکز رسانه ها به روی خشونت ،شدت آن تا مدتها کاهش پیدا نکرد .

پس از سه هفته سکوت و لال ماندن ، مکرون به تلویزیون آمد و در مقابل فشار جنبش اعتراضی – شورشی ، امتیازاتی را داد . این اولین بار در دولت ۱۸ ماهه او بود که مکرون عقب نشینی می کرد . تا پیش ازین او در مقابل جنبش کارگری ، نه بهنگام اصلاح ارتجاعی قانون کار ، نه در برابر اعتصابات کارکنان راه آهن ، عقب نشینی نکرده و قدرت خود را با ژوپیتر مقایسه کرده بود که در مقابلش هیچ مقاومتی ممکن‌نیست
در نتیجه این عقب نشینی ، هرچند ناکافی دولت مکرون در برابر جلیقه زردها ، یک پیروزی بزرگ و نقطه عطفی در مبارزات اردوی کار و متحدان او بشمار میرود . پیروزی ای که تاثیر مثبت بسزایی در روحیه مبارزات کارگران و حقوق بگیران فرانسه خواهد گذاشت . به نقد جنبش دانش آموزان و دانشجویان دوباره به راه افتاده و خواسته های خود را باردیگر به میدان‌آورده است

جدا از موارد بالا باید اضافه کنیم ؛ از سال ۱۹۹۵ و پیروزی جنبش کارگران علیه سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت ژاک شیراک بدینسو ، تا کنون جنبش کارگران‌و محرومان فرانسه دولت را به چنین عقب نشینی آشکار و مفتضحانه ای وادار نکرده بود . بدیهیست که این تنها آغاز مبارزه است و هنوز می بایستی در تدقیق خواسته ها و کسب آنان کار و مبارزه سنگینی را به پیش برد . بخش سازمان یافته جنبش کارگری فرانسه می بایستی در کنار این جنبش وارد کارزار جدیدی بشود . اولین اقدام در این راستا حمایت همه اتحادیه های کارگری ، علیرغم تردیدهای اولیه که ناشی از حضور و تبلیغات عناصر راست افراطی درین جنبش عظیم بود ، ازین جنبش ، اولین اقدام است . می بایستی در جهت همگرائی جنبشهای جلیقه زردها ، کارگران اتحادیه ها ، دانش آموزان ، دانشجویان ، بازنشسته ها … اقدامات عملی معینی را طرح‌ریزی کرد تا به دینامیک به راه افتاده شده یاری و توان لازم برای ادامه کاری به این جنبش بدهند

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران- خارج کشور، این‌ پیروزی بزرگ را به همه کارگران ، حقوق بگیران و تهیدستان شهر و روستای فرانسه تبریک میگوئیم و خود را به تمامی در کنار این‌ مبارزه می دانیم

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ برابر با ۱۶ دسامبر ۲۰۱۸
nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com
https://t.me/nahadhayehambastegi

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.