روزشمار کارگری هفته، گردآورنده: امیرجواهری لنگرودی

شماره ۳۸، جمعه۱۶ تا جمعه ۲۳ آذر۱۳۹۷ برابر جمعه ۱۴ دسامبر ۲۰۱۸ ….

989

جهت مطالعه “روزشمار کارگری هفته” به لینک زیر مراجعه کنید:
http://lajvar.se/pdf/rozshomar-kargari-38.pdf

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.