شمی صلواتی: احزاب دست راستی و رضا پهلوی!

در  اولین بند  اساسنامه  گروه فرشگرد کشتار کمونیستها  توجیه  شده است و رضا پهلوی علیرغم پیوند عمیق سیاسی با این گروه تا بحال  بجز تشویق و مماشات کوچکترین نقد یا انتقادی از این گروه نکرده است! ….
———————————————————


آیا  رضا پهلوی شانش رسیدن به قدرت را دارد؟

پاسخ به چنین سوالی ساده است با یک ذره منطق و شعور سیاسی میشود فهمید که خود رضا پهلوی هم میدانند که بازگشت به کاخ سلطنت در ایران برای فرمانروائی ممکن نیست! چون برای رسیدن به قدرت! رضا پهلوی با سوالاتی جدی  روبرو است که باید بطور جدی به آن جوابهای منطقی و درست/ بدور از حاشیه چینی بدهد.

ایشان هنوز بین دو تا صندلیند و هنوز معلوم نیست که سلطنت طلبند یا جمهوری خواه، البته باید منتظر بود تا ببینیم باد از کدام سو میوزد.!
دوم اینکه ایشان تا بحال یک نقد سیاسی درست وجدی از حاکمیت  پدر و پدر بزرگش  نکرده  است.
سوم اینکه  در مورد  ثروت  هنگفت  خارج  شده  از ایران  توسط پدرش تمایلی به شفاف سازی  تا بحال  نشان نداد است.
چهارم اینکه  ایشان  مثل  پدر و پدر بزرگش هنوز  امیدوار است که  سازمان  سیاه  یا  دستی از غیب  او را به قدرت برساند.
پنچم اینکه رضا پهلوی انسانی  ریاکار و از همه  مهمتر دارای  افکاری  ارتجاعی یست چون ایشان خود را مسلمان شیعه می داند و تمایل به نقد این مذهب  ندارد  این ! به این  معنی است که شیخ و شاه  باهم قدرت را درص دست می گیرند و مذهب در دولت دخیل است  و توهین و نقد مذهب جرم تلقی می شود.

رضا پهلوی  با افتخار  اعلام می کند که  با بعضی فرماندهان سپاه و روحانیون در تماس است

رضا پهلوی  با  گروه فرشگرد که بیشترین آنها از بدنه جمهوری اسلامیند پیوندی محکم و جز رهبر آنان است
البته باید  نوشت  که گروه فرشگرد  یک حزب دست راستی و ارتجاعی، حقیقتاً فاشیست است

در  اولین بند  اساسنامه  گروه فرشگرد کشتار کمونیستها  توجیه  شده است و رضا پهلوی علیرغم پیوند عمیق سیاسی با این گروه تا بحال  بجز تشویق و مماشات کوچکترین نقد یا انتقادی از این گروه نکرده است!
اینها ثابت می کند  که رضا پهلوی هنوز عاشق اقتدار پدر بزرگ و سودای بازگشت حکومت چکمه در سر دارد.

علرغم  هر نقد  سیاسی رضا پهلوی فاقد درک سیاسی درست و شانسی برای قدرت  ندارد
هر چند  شاهزاده گی برای ایشان شغل پر در آمدیست

خبرهای  تائید نشده  حاکی ست سصید میلیون دلار توسط بن سلمان بعنوان کمک برای ساختن گروه فرشگرد به ایشان داده شده است

با دو رسانه پر قدرت مثل من و تو – وایران انترناسیونال
که ما در مورد هزینه میلیاردی آنها اطلاعات  دقیقی نداریم که در آن رضا پهلوی را بعنوان شاهزاده و رهبر سیاسی اپوزیسیون ایران معرفی میشود.

و بطور جدی توسط  احزاب راست ایرانی کمپن تبلیغی برای ایشان  راه اندازی می شود.

این  احزاب دست راستی با نامهای متفاوت و با ژستی  مدرن  از دمکرات  و لبیرالش  گرفت  تا ملی . چون فاقد  اعتبار  اجتماعی هستند و فکر  می کنند شانش  با رضا پهلویست بنابر  این  با حساب و کتابی مماشاتگرانه  بدون  هیچ  تردیدی  دررکاب  رضا پهلویند!

حالا  سوال  اینجاست که چه کسانی حامی خمینی بوده
و بعضی  از احزاب در آن دوران  فکر می کردند و می شود از خمینی بعنوان  یک آخوند  استفاد  ابرازی برای رسیدن  به قدرت بکنند یا نوع تفکری که فکر می کردند با رفتن محمد رضا پهلوی و آمدن خمینی  مشکلات حل می شود

آیا با آمدن رضا پهلوی مشکلات در ایران حل می شود؟
من بر این باورم  که درجامعه ایران با آمدن رضا پهلوی تغییری  بوجود  نمی میاد چون اینها تفاوتی چندانی با جمهوری اسلامی ندارند، شاید  روسری یا تو سری نباشد اما در ماهیت  یکی هست.
چون اینها دارای تفکر تاچریسیم / طرفدار بازار  آزاد هستند
و برای گرفت قدرت امید به ترامپ  بستند و او را بعنوان یک شخصیت ملی امریکا  معرفی می کنند،  در حالیکه  ترامپ  یک انسان ضد زن  و یک فاشیست  سفید پوست است.

اگر بخواهم  به زبان  ساده تر  بگم  یعنی  حقوق  کارگران  کمتر و کارشان بیشتر. و اگر در کارخانه ای  ده  تا کارگر در آن کار می کنند شش نفر آن اخراج و تمام  کار را باید  چهار کارگر انجام دهند و در واقع سیستم کار در ایران بردگی تر شدن است

کودکان  خیابانی  بیشتر  خواهد شد
کار ارزان  کودکان  بیشتر  خواهد شد
زنان تن فروش  نه تنها بیشتر  بلکه  جنازه هایشان در کنار خیابانها بیشتر خواهد شد.
جامعه در  فقر  بیشتری  خواهد رفت و سیستم  همان  سیستم است. زندانهای سیاسی پر و سانسور  /  اذیت و آزار  از سوی دولت بیشتر خواهد بود

خب با این وجود  راه حل چی هست؟
فقط  یک انقلاب  فراگیر توسط  مردم با رهبری جمعی می تواند به  یک راه حل انسانی و درست بر اساس  یک سیستم شوارایی است
یعنی  سیستمی بر اساس  تقسیم  ثروت؟
بلی! تامین معیشت زندگی انسانها برای ساختن یک جامعه  انسانی لازم و ضروری است .
۳۵ ساعت  کار  خواست واقعی کارگران با دستمزه  در حد یک  زندگی  انسانی،
خانواده  های کودکان خیابانی باید از یک زندگی  انسانی بر خورد شوند. بهداشت و امکانات رفاهی در  سطح استندار های انسانی و صدها  طرح  انسانی دیگر برای حل مشکلات  زندگی  مردم
پول و امکانات در آن جامعه هست  فقط  باید از دست  یک درصد مفت خورد و انگل  سرمایه دار  خارج  و بین مردم تقسیم کرد
همین  سلطنت طلبها و خیلی از هواداران احزاب دست راستی در جواب  به  بحث های انسانی ما!
ما را  گدا وگشنه،  دهاتی / بی کلاس  خطاب می کنند یعنی از یک تفکر فاشیستی برخوردار هستند

به هیچ  حزب  دست راستی  نه باید اعتماد کرد و  باور کردن به آنها   توهین به شعور و ضربه  زدن  به طبقه در فقر فرو رفته  مردم در ایران است آنها ارزش انسانی  برای مردم  تحت ستم  قئل نیستند و فاقد درک و شعور  انسانند
آنها بر این باورند که دولت  نباید  به مردم  کمک کند  چون  مردم  لاش خور بی غیرت می شوند.

حرف برای نوشتن زیاد است
به نظر من تنها راه  رسیدن  به  انسانیت و به حرمت  و ارزشهای انسانی “سوسیالیزم  همین  امروز”
زنده باد انقلاب! سرنگون باد سیستم سرمایه دارای.

شمی صلواتی

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.