دفتر سی و دوم “نگاه” منتشر شد

طبقه ­ی کارگر و چهل سال بربریت سرمایه­ داری ….

negah32

لینک دفتر سی و دوم “نگاه”:
http://negah1.com/negah/negah32/negah32.htm

جهت مطالعه دفتر های “نگاه” می توانید به سایت نگاه مراجعه کنید:
http://negah1.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.