کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری: آزادی کارگران و فعالین کارگری را تبریک می گوییم!

979

آزادی کارگران و فعالین کارگری را تبریک می گوییم!
ظهر امروز رضا شهابی و حسن سعیدی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و کیوان مهتدی؛ امیرعباس آزوم وند و رهام یگانه از فعالین مدنی و کارگری بدون قید و شرط آزاد شدند. آنها شب گذشته دستگیر شده بودند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری آزادی این کارگران و فعالین را به خانواده این عزیزان؛ دوستان و همکاران شان و کارگران ایران شادباش می گوید.
به امید آزادی همه کارگران، معلمان، دانشجویان و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی در بند!

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری – بیستم آذر ۱۳۹۷
https://t.me/khamahangy

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.