آزادی رضا شهابی، حسن سعیدی و سه فعال سیاسی پس از یک شب بازداشت


978

رضا شهابی و حسن سعیدی از نمایندگان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی که به همراه کیوان مهتدی وامیر آزوم وند و پرهام یگانه بامداد امروز بازداشت شده بودند، آزاد شدند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.