بیانیه اعلام حمایت اتحادیه هماهنگ کننده رانندگان سراسر کشور از کارگران نیشکر هفت تپه

ما اعضای اتحادیه هماهنگ کننده رانندگان سراسر کشور بدینوسیله حمایت و پشتیبانی خودرا از کارگران غیور نیشکر هفته تپه اعلام میکنیم آنها که با اعتراض و استمرار تجمعاتشان خواسته های بر حقشان را بیان کردند. ….

امضاکنندگان این بیانیه:
1- انجمن صنف تاکسیرانان مازنداران
2- انجمن صنف اتوبوسرانی قم
3- کانون صنف رانندگان کامیونداران کمپرسی یزد
4- کانون رانندگان و کامیونداران بندرعباس
5- اتحادیه حمل و نقل ترانزیت ایران ترکیه
6- جمعی از رانندگان ترانزیت ایران ایتالیا
7- حمل و نقل شهری تهران و حومه
8- سندیکای رانندگان استیجاری شهر تبریز
9- انجمن رانندگان استیجاری شرکت گاز
10- جمعی از وکلای تهران و کرج
11- واحد آتشنشانی قزوین
12- رانندگان ماشین آلات سنگین معدن اراک
13- انجمن حمایت از رانندگان یاسوج
14- واحد آتشنشانی شوش و حومه
15- کانون صنف آموزشگاههای رانندگی کشور
16- اتحادیه ماشین آلات کشاورزی شیراز

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.