تداوم حمایت کارزار «خیابان: تریبون زندانی سیاسی» از اسماعیل بخشی در ایران

اسماعیل را گرفتند، ما همه بخشی هستیم». مجموع تمام این خصوصیت‌ها است که حکومت را از او می‌ترساند. خصوصاً در کشوری که همه چیزش سیاسی است. ….

964 (1)

پیشروها و رهبران عملی کارگری به سادگی ساخته نمی‌شوند که بگذاریم به سادگی از دست بروند. اسماعیل بخشی یک کارگر سازمانده و یک آژیتاتور جسور است و اتوریته‌اش نزد دیگر کارگران، نتیجۀ دخالت‌های بجا و مستمر او در میدان مبارزۀ عملی. به همین خاطر است که هنوز بعد از سه هفته اعتصاب و علی‌رغم انواع ترفندهای حاکمیت برای محو کردن نام او، کارگران همچنان فریاد می‌زنند: «اسماعیل را گرفتند، ما همه بخشی هستیم». مجموع تمام این خصوصیت‌ها است که حکومت را از او می‌ترساند. خصوصاً در کشوری که همه چیزش سیاسی است.

نجاتش نیازمند بیشترین سطح از حمایت عملی است.  به همین دلیل نیز فعالین کارزار «خیابان: تریبون زندانی سیاسی» وابسته به کمیته عمل سازمانده کارگری برای دومین بار در ادامه کارزار حمایتی از هفت تپه باز هم  صدای اسماعیل بخشی را با انجام گرافیتی و شعارنویسی بر دیوارهای شهر ثبت کردند.

کمیته عمل سازمانده کارگری – ۷ آذر ۹۷
https://ksazmandeh.wordpress.com

964 (7)

964 (8)

964 (2)

964 (9)

964 (3)

964 (4)

964 (5)

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.