نامه بخش کارگری حزب Enhedslisten (اتحاد سرخ و سبز ) کشور دانمارک، به سفارت جمهوری اسلامی ایران در کپنهاک در اعتراض به دستگیری کارگران نیشکر هفت تپه

ما فعالان اتحادیه ای عضو حزب اتحاد سرخ- سبز خواهان آزادی کارگران دستگیرشده از جمله اسماعیل بخشی، جلیل احمدی، سعید منصوری، عظیم سرخه، مهدی داوودی ، سید حسن فاضلی، عماد کثیر، مسلم آرمند و…..هستیم. ….

954

۱۹ نوامبر ۲۰۱۸
کارگران زندانی نیشکر هفت تپه را آزاد کنید
زنده باد کارگران، سرنگون باد ستمگران

دیروز ۱۸ نوامبر حداقل ۱۸ نفر از فعالان  و نمایندگان کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه در شهر شوش از جمله اسماعیل بخشی نماینده برجسته کارگران در طی تظاهرات دستگیر شدند. اعتصاب کارگران کارخانه علیه شرائط بد کاری، مدیریت ناکارآمد و فاسد و عدم پرداخت حقوق در ۴ ماه گذشته، امروز ۱۹ نوامبر وارد شانزدهمین روز می شود. کارگران هم چنین با خصوصی شدن کارخانه که منجر به بدتر شدن شرائط کاری آن هاشده، اعتراض دارند.  آن ها هم چنین خواهان حق تشکل هستند که جزء حقوق بشر و مقاوله نامه ۹۸ سازمان جهانی کار می باشد.

ما فعالان اتحادیه ای عضو حزب اتحاد سرخ- سبز خواهان آزادی کارگران دستگیرشده از جمله اسماعیل بخشی، جلیل احمدی، سعید منصوری، عظیم سرخه، مهدی داوودی ، سید حسن فاضلی، عماد کثیر، مسلم آرمند و…..هستیم.

با احترام
توربن کنراد

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.