نامه جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج خطاب به کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز

ما زندانیان سیاسی زندان گوهردشت، ضمن حمایت از کارگران شریف هفت تپه و فولاد اهواز، بر عزم و اراده آنان درود می فرستیم و دیگر اصناف و اقشار تحت ستم را به اتحاد و همبستگی با آنان فرامی خوانیم. ….

951

نامه جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج خطاب به کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز
مقاومت و ایستادگی با شکوه کارگران شریف و زحمتکش نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز، پژواک دیگری از فریاد خشم کارگران و ستم دیدگان خلقی است که از غارت و ستم حکومتی غرقه در فساد و دزدی به ستوه آمده‌اند.
مردمی که هر روز شاهد چپاول دارایی و دسترنج کار خود هستند و ثروت و سرمایه های آنان در ازای تحمیل فقر، گرسنگی و سیه روزی فاجعه بار به تنور آتش جنگ و تروریسم ریخته و یا هزینه سرکوب اعتراضات آنان می شود و امروز به درستی آدرس صحیح دشمن واقعی خویش را دریافته‌اند.

ما زندانیان سیاسی زندان گوهردشت، ضمن حمایت از کارگران شریف هفت تپه و فولاد اهواز، بر عزم و اراده آنان درود می فرستیم و دیگر اصناف و اقشار تحت ستم را به اتحاد و همبستگی با آنان فرامی خوانیم. چرا که معتقدیم یگانه راه حل مشروع و عادلانه علیه ظلم و چپاول، تنها از مسیر خیزش و قیام می گذرد. مسیری که با اتحاد سراسری و متشکل از تمامی اصناف و اقشار ستمدیده، به برچیدن بساط غارتگران و ستمگران راه خواهد برد.

محمد امیرخیزی- سعید ماسوری- محمدعلی منصوری- پیام شکیبا- آرش صادقی- سعید شیرزاد- حسن صادقی- ابوالقاسم فولادوند- ابراهیم فیروزی- مجید اسدی

چهارشنبه ۳۰آبان ۹۷ – زندان گوهردشت
—————————————-

  • دادیار زندانیان سیاسی و امنیتی زندان رجایی شهر کرج اعزام این زندانیان سیاسی را برای معالجه لغو کرده است.
  • آرش صادقی به دلیل ابتلا به بیماری های «کولیت زخمی»، زخم معده و اثنی عشر نمی‌تواند غذا را هضم و دفع کند و وضعیت او در زندان رو به روز بحرانی‌تر می‌گردد.
  • حسن صادقی به دلیل بیماری فشار چشم باید به صورت مداوم تحت نظر پزشک باشد
  • ابوالقاسم فولادوند برای بیماری قلبی ، باید به بیمارستان قلب تهران اعزام شود. ابوالقاسم فولادوند و حسن صادقی متهم به محاربه به ترتیب به ۱۵ سال و ۱۱ سال و نیم حبس محکوم هستند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.