اتحادیه معلمان انگلستان: نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه را آزاد کنید!

خانم کریس کیتس، دبیر کل اتحادیه معلمان انگلستان طی نامه اعتراضی ای که امروز بطور جداگانه برای علی خامنه ای، حسن روحانی و غلامعلی خوشرو سفیر ایران در سازمان ملل فرستاد، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه کارگران دستگیر شده در هفت تپه شد ….

950

اتحادیه معلمان انگلستان:
نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه را آزاد کنید!

خانم کریس کیتس، دبیر کل اتحادیه معلمان انگلستان طی نامه اعتراضی ای که امروز بطور جداگانه برای علی خامنه ای، حسن روحانی و غلامعلی خوشرو سفیر ایران در سازمان ملل فرستاد، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه کارگران دستگیر شده در هفت تپه شد .

ترجمه متن نامه:
۲۰ نوامبر ۲۰۱۸

عالیجناب
به نمایندگی از اتحادیه معلمان انگلستان NASUWT  به شدید ترین شکل ممکن، اعتراض خود را نسبت به اقدام مقامات دولت ایران در دستگیری و بازداشت کارگران اعتصابی و نگرانی شدید خود را در مورد گزارش بد رفتاری با دستگیر و بازداشت شدگان اعلام می دارم.

ما اطلاع  یافتیم که نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اخیرا دستگیر شده و به مکانی نامعلوم انتقال یافته اند. اسامی این کارگران به قرار زیر است: اسماعیل بخشی، مسلم آرمند، پویا بشمه، سعید منصوری ، جلیل احمدی، عظیم سرخه، مهدی داوودی، سعید الکثیر، علیزاده، امید  آزادی ، سید حسن فاضلی، صمیر احمدی، سلامات نیا، عماد کثیر، محمود سعدی، محمد خنیفر و خالد تمیمی. همچنین اطلاع یافتیم که سپیده غلیان ، خبرنگار، نیز جزو دستگیر شدگان است.
افزون بر این، ما لازم می دانیم که اعتراض خود را  نسبت به بد رفتاری با رهبران کانون صنفی معلمان از جمله اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی تکرار کنیم.

اتحادیه معلمان انگلستان از بیانیه های تشکل های کارگری در ایران، از جمله سندیکای کارگران شرکت نیشکرهفت تپه که  توسل به خشونت از سوی نیروهای انتظامی علیه کارگران اعتصابی را قویا محکوم کرده است، حمایت می کند.
اتحادیه معلمان انگلستان خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط همه کارگران بازداشتی است.
ما از شما می خواهیم که کمک نمایید تا طبق توصیه های “کمیته آزادی انجمن”  سازمان جهانی کار، فعالین اتحادیه ای- کارگری بازداشت شده، آزاد شوند.

ما منتظر اقدام شما در این مورد هستیم.
با احترام
کریس کیتس ، دبیر کل

———————————————————–

ترجمه و تکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
جهت اطلاعات بیشتر و دسترسی به اصل نامه به سایت و توییتر انگلیسی اتحاد بین المللی مراجعه نمایید:
info@workers-iran.org;
www.workers-iran.org;
www.etehadbinalmelali.com
https://twitter.com/IASWIinfo

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.