نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور: با تمام قوا به افشای تشکل سازی دولتی ادامه دهیم!

درصفی همسو با اتحاد عمل کارگران سندیکاهای شرکت واحد، هفت تپه و کارگران رزمنده فولاد اهواز و مبارزات معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، زنان و پرستاران و… در همپیوندی با مبارزات آنان تلاش ورزیم. ….

931

با تمام قوا به افشای  تشکل سازی دولتی ادامه دهیم!

روز سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷مضحکه ای تحت نام “مجمع عمومی” سندیکای شرکت واحد، به ابتکار دوعضو پیشین این اتحادیه، سعید ترابیان و حسن میرزائی، با موافقت نیروهای امنیتی و همکاری حراست ، شورای اسلامی ضد کارگری وحضور کسانی چون محسن ثقفی (عضو کانون مدافعان حقوق کارگر) و رضا رخشان (عضو اخراجی سندیکای نیشکر هفت تپه)  و با پشتیبانی بخشی از مطبوعات دولتی برگزار شد. علیرغم تمام تبلیغات، ترفندها، تهدیدات و پخش شیرینی، این ‌نمایش با عدم‌ استقبال کارکنان و رانندگان شرکت واحد رو به رو شد. عدم شرکت و بایکوت نمودن فراخوان به اصطلاح مجمع عمومی، بوضوح از عکسها ، فیلمها و گزارشهای ارسالی از آن نمایان است. در این عکس ها تعداد بسیار اندکی که در میان آن ها افراد حراست و اعضای شورای اسلامی آشکارا در صف اول عرض اندام می‌کنند، نشان داده می شوند. بر اساس همه شواهد موجود،  اساسا مجمع عمومی ای در کار نبود، بلکه بیشتر به یک مراسم شیرینی خوری خصوصی شباهت داشت. مراسمی که  نشان می داد که افراد خودفروخته ای دست در دست نیروهای امنیتی و ضدکارگری ، به توطئه بر علیه سندیکای مستقل کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران و حومه  کمر همت بسته اند .

درست در بحبوحه چنین نمایش رسوایی، حکم پنج سال و نیم‌ زندان برای ابراهیم مددی نایب ریس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر دادگاه انقلاب تهران تایید می شود و حکم ۵ سال زندان داود رضوی چهره دیگری شناخته شده سندیکای موجود ، دوباره به دا دگاه ارجاع می گردد. هم زمان حسن سعیدی مضروب و رضا شهابی تهدید به مرگ می شود.

کارگران و کارکنان  شرکت واحد با تحریم فراخوان مجمع عمومی این عناصر خودفروخته، نشان دادند که به ماهیت ضد کارگری آنها آگاه هستند، اما رسوائی “مجمع عمومی ” و عدم استقبال از آن، عناصر خودفروخته را به عقب نشینی وا نداشت. پس از شکست مفتضحانه،  آنها دست به ترفند دیگری زدند و این بار “صندوق های سیار” را علم کردند  و دست به شعبده بازی زدند و با دروغ و دغل  “ناگهان ” نزدیک به هفتصد رای از آنها بیرون آوردند! و به سبک احمدی نژاد خود را پیروز انتخابات نامیدند! آنهم با حضور ” ناظرانی” چون رضا رخشان و محسن ثقفی، که خود جزو عناصر گرداننده این مضحکه بودند! اما عکسها و فیلمهای منتشر شده، جائی برای کتمان و سرپوش گذاشتن به این دغل کاری و تقلب آشکار باقی نمی گذارد! حتی افشاگری کسانی که ، بی خبر از همه جا ، کاندید اعلام‌شده بودند و عکس آنها به تابلو زده شده بود ، مزید بر علت شد که حتی پاره ای از  اسامی هم قلابی هستند!

در روز یاد شده سه شنبه ۲۲ و چهارشنبه ۲۳ آبان ۹۷، از یک سو ما شاهد کنش سراسری معلمان کشور در برابر خواست ها و مطالبات خود بوده ایم که تا به امروز با هزینه بازداشت و دستگیری جمعی از فعالان و سازمانگران آنان انجامید از سوی دیگر، در همین روز سه شنبه برپایی مجمع مضحکۀ رسوای یاد شده با آن ترفندها و صحنه سازی ها بودیم. این حرکت  ضد کارگری نشان داد ، تنها یک اقدام مقطعی و نمایشی برای تخریب و ضایع کردن سندیکای واقعی کارگران شرکت واحد و فعا لین مبارز و صادق آن نیست، بلکه یک خط مشی حساب شده و برنامه ریزی شده امنیتی طولانی برای قالب کردن عناصر مزدور به جای مسئولین دلسوز این سندیکا و مسخ کردن سندیکایی زنده، پرتلاش و فعال و مستقل است تا از این طریق امکان ایجاد و گسترش تشکلات مستقل مشابه را به فعالین کارگری در سایر واحدهای کارگری ندهند. یعنی هدف آنها به عبث به انقیاد در آوردن کل جنبش کارگری است، تا با زدن فعال ترین تشکل، سایرین حساب کار خود را بکنند.

اما در تقابل آشکاری که حول حمایت از فعالین سندیکای شرکت واحد و یا جانبداری از عناصر خود فروخته پدیدار شد، ما از یک سو، شاهد اتحاد عمل و همکنشی تشکلاتی مانند: ” سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه” ، ” کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری ” ، ” کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ” و” انجمن صنفى معلمان کردستان / مریوان” ، ” گروه اتحاد بازنشستگان” ،” معلمان عدالتخواه”   بودیم، و از سوی دیگر جریاناتی چون” اتحادیه آزاد کارگران ایران ” و شخص “جعفرعظیم زاده” که منافع حقیر فرقه ای و اختلافات خود با فعالین سندیکای شرکت واحد را بر همبستگی و دفاع از تشکلات مستقل کارگری و بویژه سندیکای شرکت واحد ترجیح دادند، و نیز همکاری تنگاتنگ ” کانون مدافعان حقوق کارگر” با عناصر خودفروخته نشان‌می دهد که محافل چند نفریِ جدا از توده کارگران ، برای پیشبرد منافع حقیر شخصی و یا محفلی خود، حاضر به همسوئی با یک توطئه آشکار امنیتی – اطلاعاتی شده اند. این محافل تمام تلاششان را کردند تا کارگرانی که به  منافع طبقاتی خود وفادار هستند را از میدان بدر کنند، و آنها را مورد ناسزا و تعرض قرار دادند.

طرفداران‌ جنبش کارگری ایران در خارج از کشور، که در این تقابل با توانمندی و اتحاد عمل پشتیبان استقلال رای و استقلال طبقاتی کارگران بوده و در جانبداری از صف مستقل کارگران خوش درخشید، باید به این صف بندی جدید کاملا توجه داشته و آن ‌را در مناسبات خود با گروههای مختلف جنبش داخل به حساب بیاورد.
از این رو برماست که بیش از پیش با تمام قوا و بطور مداوم همچنان به مقابله با هر حرکت این جریان مخرب پرداخته و مجال  عرض اندام و اختلال در جنبش را به آنها نداده و قاطعانه و با افتخار از سندیکا و سایر تشکلات مستقلی که در عمل حقانیت و اعتبار خود را نشان داده اند ، حمایت کنیم. ما از همه فعالان ، تشکلات و اتحادیه های کشورهای مختلف می خواهیم تا نسبت به این توطئه حساسیت و عکس العمل لازم را نشان دهند.

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران‌- خارج از کشور، یکبار دیگر همبستگی کامل خود را با تشکلات و نهادهای کارگری مستقل اعلام کرده و توطئه هائی را که مشخصا در رابطه با دو اتحادیه پیشتاز جنبش کارگری، یعنی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سندیکای نیشکر هفت تپه در جریان هستند، با شدت تمام محکوم‌ می کند . ما  با تمام نیرو در کنار فعالینی قرار داریم  که در عمل در گرماگرم مبارزه جاری کارگری دخیلند و در حد توانمان اجازه نخواهیم داد که نیروهای اطلاعاتی – امنیتی با خاطری آسوده و با استفاده از عناصر مزدور و همکاری محافل فرقه گرا، حقانیت مبارزات فعالان مستقل جنبش کارگری ایران‌را خدشه دار کنند .

درصفی همسو با اتحاد عمل کارگران سندیکاهای شرکت واحد، هفت تپه و کارگران رزمنده فولاد اهواز و مبارزات معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، زنان و پرستاران و… در همپیوندی با مبارزات آنان تلاش ورزیم.

سرنگون با د رژیم سرمایه داری اسلامی ایران

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ برابر با ۱۸ نوامبر ۲۰۱۸
nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/
https://t.me/nahadhayehambastegi

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.