اتحادیه آزاد کارگران ایران: به حمایت از اعتراضات بر حق کارگران شرکت نیشکر هفت تپه برخیزیم

اتحادیه آزاد کارگران ایران با هشدار به احتمال سرکوب اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه، از عموم مردم شوش میخواهد تا با حمایت این کارگران، در مقابل هر درجه سرکوب آنان، که ماههاست حقوقی دریافت نکرده اند و خواهان قطع دست مافیای ثروت و قدرت از سرزمین زر خیز هفت تپه می باشند، ایستادگی کنند. ….
———————————————–

بنابر بر گزارش های رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران در ساعت اولیه بامداد امروز (حوالی دو نیمه شب) یک اتوبوس یگان ویژه پس از ورود به هفت تپه در پاسگاه نیروی انتظامی این منطقه مستقر شده است.

بنابر این گزارش دو اتوبوس دیگر از نیروهای یگان ویژه از شهر اهواز به شهرستان شوش دانیال انتقال و در این شهر مستقر شده اند.
این نیروهای سرکوب نیمه شب دیشب به دنبال آن به هفت تپه و شهر شوش وارد شده اند که طی روزهای گذشته هزاران کارگر شرکت نیشکر هفت تپه اعتراضات خود را تشدید و به سطح شهر شوش کشانده اند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران با هشدار به احتمال سرکوب اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه، از عموم مردم شوش میخواهد تا با حمایت این کارگران، در مقابل هر درجه سرکوب آنان، که ماههاست حقوقی دریافت نکرده اند و خواهان قطع دست مافیای ثروت و قدرت از سرزمین زر خیز هفت تپه می باشند، ایستادگی کنند.

ما همچنین با اعلام حمایت قاطعانه از اعتراضات برحق کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، همه نهادها و سازمانهای داخلی و بین المللی را به حمایت فوری از اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه فرامیخوانیم.

همبسته تر باد اتحاد سراسری کارگران ایران
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۲۶ آبانماه ۱۳۹۷

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.