یازدهمین روز اعتراض کارگران هفت تپه به تعویق پرداخت حقوق

امروز برای یازدهمین روز کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه در اعتراض به تعویق چند ماهه حقوق شان، به خیابان ها آمدند ….

در هفته های گذشته، خبرهایی از ناآرامی های کارگری از خوزستان منتشر شده است؛ از جمله در شرکت فولاد اهواز.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.