تشویق بانوان به فساد و فحشا از اتهام‌های سه عضو کانون نویسندگان!

هر سه عضو کانون نویسندگان این اتهام ها را رد کرده اند. شاکی این نویسندگان٬ وزارت اطلاعات است. بکتاش آبتین یکی از این سه عضوِ کانون نویسندگان در اینباره به پرسش‌های الهه روانشاد پاسخ داده است ….
—————————————–

کانون نویسندگان ایران از احضار و تفهیم ِ اتهام به سه عضو این نهاد خبر داد. بر این اساس٬ رضا خندان (مهابادی) و کیوان باژن دو تن از دبیران و بکتاش آبتین یکی از بازرسانِ کانون نویسندگان ایران٬ در شعبه هفتم دادسرای اوین تفهیم اتهام شده‌اند. اتهامات آنها «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا» عنوان شده است.

هر سه عضو کانون نویسندگان این اتهام ها را رد کرده اند. شاکی این نویسندگان٬ وزارت اطلاعات است. بکتاش آبتین یکی از این سه عضوِ کانون نویسندگان در اینباره به پرسش‌های الهه روانشاد پاسخ داده است:

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.