نامه ی اعتراضی “کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ” در حمایت از اعتصاب رانندگان کامیون در ایران

مادامی که دولت شما در رعایت حقوق به رسمیت شناخته ی بین المللی در زمینه حق ایجاد تشکل و دیگر حقوق بنیادین کارگری صحیح عمل نکند در حالی که همزمان به علت عضویت در سازمان جهانی کار موظف به رعایت این اصول است، جنبش جهانی اتحادیه های کارگری و منجمله ال.او- نروژ هیچ چاره ی دیگری ندارد مگر اینکه به کارزار فراگیر خود علیه سرکوب غیر قابل قبول و منزجر کننده در ایران ادامه دهد. ….

———————————————

به: آیت اله سید علی خامنه ای- رهبر جمهوری اسلامی ایران

کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ (ال.او-نروژ) که نمایندگی بیش از ۹۲۰ هزار کارگر در کشور نروژ را میکند این نامه ی اعتراضی را به شما مینویسد تا اعتراض خود نسبت به سرکوب تشکلات مستقل کارگری در کشور شما را ابراز کند.
ال.او-نروژ مراتب نگرانی خود را درباره واکنش دولت ایران به آخرین اعتراض انجام شده توسط رانندگان کامیون اعلام میدارد. رانندگان در رابطه با دستمزد کم و حقوق معوقه خود، هزینه های بالای قطعات و منمجله تایر و افزایش قیمت ها در بستر شرایط رو به وخامت اقتصادی کشور اعتراض کرده اند.

تعدادی از اعضای تشکلات مستقل در جنبش کارگری ایران مورد سرکوب قرار گرفته یا در زندان محبوسند در حالی که آنان، تنها مشغول به فعالیت های قانونی در حوزه ی فعالیت کارگری و اتحادیه ای خود بوده اند.

ما همچنین عمیقا نگران این موضوع هستیم که اخبار واصله از ایران حاکی از دستگیری تعداد زیادی از رانندگان کامیون است. مطابق گزارشات، در حدود ۱۵۰ نفر از رانندگان کامیون در استان های مختلف که در اعتصاب مشارکت داشته اند بازداشت شده اند و این در حالی است که یکی از سخنگویان دستگاه قضایی این افراد را به مجازات های سنگین هم تهدید کرده است. به طرز نگران کننده ای متوجه شده ایم که دادستان کل، محمد جعفر منتظری حتا پیشنهاد کرده است که فراخوان دهندگان به اعتصاب به گفته ی وی به علت” اقدام علیه امنیت ملی” به اعدام محکوم شوند.

ال.او-نروژ از مقامات ایران میخواهد که اقدامات لازم برای آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی رانندگان کامیون ِ بازداشت شده را فراهم کرده و اقدامات سرکوبگرانه علیه کارگران و فعالین کارگری را متوقف کرده و به آزادی حق تشکل و آزادی حق ایجاد تشکلات و اتحادیه های مستقل کارگری که در مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار مندرج است احترام بگذارد. ما عمیقا نگران وخامت مستمر در اوضاع اتحادیه های کارگری{ مستقل} و حقوق بنیادین بشر در جمهوری اسلامی ایران هستیم. این سرکوب ها منجر به مرگ یا حبس تعدادی از فعالین کارگری مستقل در ایران شده است.

مادامی که دولت شما در رعایت حقوق به رسمیت شناخته ی بین المللی در زمینه حق ایجاد تشکل و دیگر حقوق بنیادین کارگری صحیح عمل نکند در حالی که همزمان به علت عضویت در سازمان جهانی کار موظف به رعایت این اصول است، جنبش جهانی اتحادیه های کارگری و منجمله ال.او- نروژ هیچ چاره ی دیگری ندارد مگر اینکه به کارزار فراگیر خود علیه سرکوب غیر قابل قبول و منزجر کننده در ایران ادامه دهد.

ما مصمم هستیم که در حمایت از کارگران ایران و مطالبات قانونی آنها در حق ایجاد تشکل مستقل و سایر حقوق بدیهی آنها که لازم است بدون هیچ رعب و ترسی از دستگیری یا دیگر آزارها به دست آید، حمایت سیاسی و اخلاقی کامل را به عمل آوریم.

با احترام- کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ
معاون اول دبیر کل-پگی هسن فولسویک- اُسلو-۲۶ اکتبر ۲۰۱۸ { برابر با چهارم آبانماه ۱۳۹۷}

رونوشت به: ریاست جمهوری اسلامی ایران- حسن روحانی، سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلو، وزارت خارجه نروژ، سفارت نروژ در تهران، کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری -آی.تی.یو.سی
——————————————–

ترجمه و انتشار از: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

لینک کانال:
http://t.me/vahedsyndica (http://t.me/vahedsyndica)

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.